QT intervali niye düzeltilir?

  Kalp hızı, ventriküler aksiyon potensiyelinin en önemli belirleyicisi olduğu için

      QT intervali kalp hızına bağlı olarak değişir. QT intervalini düzeltme gereği buradan kaynaklanır.

      Farklı bireylerdeki QT intervallerini karşılaştırabilmek için kalp hızına göre düzeltme yapılmalıdır.

  Kalp hızı ile QT intervali TERS ORANTILIdır:

      Kalp hızı arttıkça QT intervali kısalır.

      Kalp hızı azaldıkça QT intervali uzar.
QT intervalini kalp hızına göre düzeltme formülleri

Formüllerin lineerlikleri

  Lineer olmayanlar

            - Bazett

            - Fridericia

  Lineer olanlar

            - Framingham

            - Hodges
Hangi QT intervali düzeltme formülü en doğru?

  En sık kullanılanı 1920 yılında ortaya atılan Bazett formülüdür.

  Ancak 1961'den itibaren Bazett formülü eleştirilmeye başlanmıştır.

  Hodges formülünün en az yanıldığı bildirilmiştir.
Referanslar

  Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald's Heart Disease.

      2nd edition. 2012.


  J Am Coll Cardiol 2008;51:2291-2300.