Miyotonik distrofi hastalarında EKG anormalliklerinin görülme oranı yaklaşık %50'dir.

  Bu hastalarda
ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm riski de artmıştır.Miyotonik distrofi hastalarında görülebilen EKG anormallikleri

  Birinci derece AV blok

  Dal blokları, fasiküler bloklar, intraventriküler iletim gecikmesi

  Patolojik Q dalgaları

  Atriyal fibrilasyon, Atriyal flutter

  Ventriküler taşikardi

  Brugada paterni

  Ventriküler fibrilasyon
Referanslar

  Turk Kardiyol Dern Ars 2009;37:337-40.

  West J Med 1990;153:24-7.

  Eur J Neurol 2011,18:191-4.

  N Engl J Med 2008;358:2688-97.

EKG 1. Miyotonik distrofi Tip 1 hastasının EKG'si yukarıda görülüyor. Kalp hızı 52/dakika ve sınırda birinci derece AV blok
(PR uzaması) mevcut.

Bu EKG, Dr. Karim Wahbi tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Başka bir miyotonik distrofi Tip 1 hastasının EKG'si yukarıda görülüyor. Sağ dal bloğu ve sinüs ritmi mevcut.

Bu EKG, Dr. Karim Wahbi tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir miyotonik distrofi Tip 1 hastasına ait EKG'de atriyal flutter izleniyor. Ayrıca kalp hızı 60/dakika'ya inince
devreye giren pil ritmi ve
pil spike'ları izleniyor.

Bu EKG, Dr. Karim Wahbi tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız