EKG 1. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan 63 yaşındaki bir erkeğe aittir.

Dr. Fred Kusumoto'nun yorumu:
Burada VPS'lerin çıkış odağı sol ventrikül çıkış yoludur (LVOT). Bu yüzdendir ki V1'de sağ dal bloğu izleniyor.
LVOT, RVOT'nin hemen arkasındadır; bu nedenle ventriküler aktivasyon posteriyordan anteriyora doğrudur.
QRS'in nispeten dar olması, odağın LVOT'nin septal kısmına yakın olduğunu ve dolayısıyla His-Purkinje sistemine
nispeten erken ulaştığını düşündürmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan 80 yaşındaki bir erkeğe aittir.
VPS'ler inferiyor aks ve sağ dal bloğu morfolojisi gösteriyor.

Dr. Fred Kusumoto'nun yorumu:
Bu hastadaki VPS'ler LVOT'den çıkıyor.
LVOT'nin anterolateral kısmından ya da mitral annülüsü içeren daha anteriyor kısmından çıkıyor olabilir.
Yine de elektrodların yerleşimine veya sol ventrikülün oryantasyonuna bağlı olarak VPS'lerin çıkış odağını
yüzey EKG'sine bakarak kesin tayin etmek genellikle güç olur.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan 20 yaşındaki dört aylık gebe bir kadına aittir.
Temel ritm sağ dal bloğu zemininde sinüs ritmi olup, sağ dal bloğu morfolojisinde sık VPS'ler izleniyor.

Dr. Fred Kusumoto'nun yorumu:
Burada VPS'lerin çıkış odağı sol ventrikül çıkış yoludur (LVOT).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız