EKG bulguları

  QT intervali kısalır . Bu kısalma aslında ST segmentinin kısalmasına bağlıdır.

      ST segmentinin kısalması sonucu T dalgasının proksimal yarısı distal yarısına göre daha dik olur.

      Oysa normalde T dalgasının distal yarısı proksimal yarısına göre daha diktir.

  Serum kalsiyum düzeyi
16mg/dL veya daha üzeri ne çıkınca T dalgasının süresi uzar .

      Buna bağlı olarak QT kısalması kaybolmaya başlar.


  ST segment yükselmesi görülebilir.Klinik önemi

  Hiperkalsemi digoksin zehirlenmesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

  Hiperkalseminin EKG bulgularının sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir.

      Beklenen EKG bulgularının görülememesi hiperkalsemiyi ekarte ettirmez.

  Serum kalsiyum düzeyinin aşırı yükselmesi nadiren akut miyokard infarktüsü izlenimi verebilir.
Referanslar

  Clin Med 2009;9:186-187.

  Heart. 2005;91:999.

  Case Report Med. 2010;2010:563572.

  J Electrocardiol 2006;39:298-300.

  J Electrocardiol 2007;40:60-62.

EKG 1. Yetişkin hastada hiperkalsemiye bağlı olarak gelişen ST segment yükselmesi ilk anda akut anteriyor miyokard
infarktüsü izlenimi veriyor. Ancak bu hastada miyokard infarktüsü yok: göğüs ağrısı bulunmuyor ve kardiyak enzimler de
normal. Hastanın düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 20.36 mg/dL (5.09 mmol/L) olarak ölçülmüş.

Yukarıdaki EKG, Dr. Laura C. Wesson tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız