EKG 1. Yukarıdaki EKG, 7 yaşındaki bir erkek çocuğa ait. Onbeş ve kırkbeş günlük iken olmak üzere iki defa aortik balon
valvotomi yapılmış. Son ekokardiyografisinde 3/4.derece aort yetmezliği, 2.-3./4. derece mitral yetmezliği izlenmiş.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Yukarıdaki EKG, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Üç aylık ve altı aylık iken olmak üzere iki defa aortik balon valvotomi
yapılmış. İşlemlerden sonra bilateral femoral arter stenozu geliştiği için yeniden aortik balon valvotomi yapılamıyor.
EKG'si sol ventrikül hipertrofisi ile uyumlu.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız