Kalbin amiloid infiltrasyonunda görülme sıklığı artmış olan EKG anormallikleri şunlardır

  Düşük voltaj

  Dal blokları

  Atriyoventriküler bloklar

  Anormal Q dalgaları (yalancı infarktüs paterni)

  Anormal QRS aksı

  Supraventriküler aritmiler (atriyal fibrilasyon, vs)

  Ventriküler aritmiler

Referans

  Tex Heart Inst J 2012;39:750-755.

EKG 1a. Hasta sinüs sendromu nedeniyle 4 ay önce kalıcı kalp pili implante edilmiş olan 66 yaşındaki bir kadına ait EKG.
Senkop ve kendiliğinden sonlanan polimorfik ventriküler taşikardi (VT) atağı nedeniyle daha sonra iki boşluklu ICD implante
edilmiş. ICD implante edildiği sırada kaydedilen yukarıdaki EKG'de QT intervali normal görünüyor.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Click here for a more detailed ECG

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın, EKG 1a'dan bir ay sonra kaydedilmiş olan ikinci EKG'si yukarıda görülüyor.
Bu başvuru sırasında yapılan pil incelemesinde, ICD'nin VT atakları için şok verdiği tespit edilmiş.
Yukarıdaki EKG'de 60/dakika hızında atriyal pil uyarısı, uzamış QT intervali (QTc 550 ms), ekstremite derivasyonlarında düşük
voltaj ve anteroseptalde (yalancı) infarktüs paterni (anteroseptalde QS dalgaları) izleniyor.
P dalga süresinin uzun olması interatriyal bloğu gösteriyor (atriyal pil uyarısı sırasında nadir değildir).

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Click here for a more detailed ECG

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastaya ait başka bir EKG yukarıda görülüyor.
Kendisinden hemen önceki
T dalgasının hassas dönemine denk gelen bir VPS ile polimorfik VT atağı başlıyor.
Temel ritm 60/dakika hızında,
atriyumdan kaynaklanan pil ritmi.
P dalga süresinin uzun olması interatriyal bloğu gösteriyor (atriyal pil uyarısı sırasında nadir değildir).

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Click here for a more detailed ECG

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastada başka bir polimorfik VT atağı.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Click here for a more detailed ECG

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız