İlk EKG kaydını 1895 yılında Hollanda'lı fizyolog Willem Einthoven (1860-1927) yapmıştır.

  P, Q, R, S, T tanımlamalarını da ilk defa 1895 yılında Willem Einthoven yapmıştır.

  Willem Einthoven 1905 yılından itibaren hastaneye 1.5 km uzaklıktaki laboratuvarından EKG kaydı yapmaya başladı. Hasta 1.5 km uzakta, EKG cihazı ise Einthoven'in laboratuvarında idi.

  Normal ve anormal EKG kayıtlarını Willem Einthoven ilk defa 1906 yılında yayınlamıştır.

  Özefagustan EKG kaydı ilk defa 1906 yılında yapılmıştır.

  Angina pektoris sırasındaki EKG değişikliklerini ilk tanımlama çabası 1909'da Nicolai ve Simmons tarafından yapılmıştır.

  Willem Einthoven EKG'yi icat ettiği için 1924 yılında Nobel ödülü almıştır.

  Woldemar Mobitz kalp blokları klasifikasyonunu (Mobitz tip I and tip II) 1924 yılında yayınlamıştır.

  Koroner arter hastalığı tanısında egzersiz EKG'sinin kullanımı ilk defa 1932 yılında Goldhammer ve Scherf tarafından önerilmiştir.

  Göğüs elektrodlarının kullanımı ilk defa 1932 yılında Charles Wolferth ve Francis Wood tarafından bildirilmiştir.Resim 1. Willem Einthoven. EKG'yi icad eden Hollanda'lı fizyolog.

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.

Resim 2. Einthoven'lar; 1924. Oturanlar Willem Einthoven ve eşi. Ayakta duran ise eşinin kardeşi Mrs de Voogd.
Willem Einthoven 64 yaşında ve mutlu.

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Resim 3. Yay galvanometre (string galvanometer).

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Daha detaylı Resim için buraya tıklayınız

Resim 4. Einthoven'in orijinal yay galvanometresi (string galvanometer) ile kaydedilen EKG örneği.

The above picture is downloaded from the "Images from the History of Medicine" (NLM) .
Yukarıdaki resim, "Images from the History of Medicine" (NLM)'den alınarak kullanılmıştır.

Resim 5. Leiden'deki Fizyoloji Laboratuvarı (1920ler). Hasta 1.5 km uzaktaki üniversite hastanesinde iken EKG'si bu binadan
çekiliyordu. Sağ tarafındaki ek bina ise elektrik tesisatı için inşa edilmiş.

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Daha detaylı Resim için buraya tıklayınız

Resim 6. İlk EKG çekimleri yukarıdaki resimde görüldüğü gibi yapılıyordu. Hasta üniversite hastanesinde otururken EKG'si de
1.5 km uzaktaki Fizyoloji laboratuvarında kayıt ediliyordu. Günümüzde kullanılan elektrodların olmadığı o dönemde iletkenliği
sağlamak amacıyla hastanın elleri NaCl çözeltisine batırılıyordu. Göğüs elektrodlarından EKG kaydına 1930'lu yıllarda başlandı.

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Daha detaylı Resim için buraya tıklayınız

Resim 7. Willem Einthoven (soldan ikinci), çalışma arkadaşları ve yabancı ülkelerden gelen ziyaretçileri (1920'li yıllar).

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Daha detaylı Resim için buraya tıklayınız

Resim 8. Willem Einthoven'a verilen Nobel Ödülü (1924).

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Daha detaylı Resim için buraya tıklayınız

Resim 9. Birinci Dünya Savaşı sırasında Einthoven'ın laboratuvarı (muhtemelen 1916 veya 1917).

The above picture is used with permission of the Einthoven Foundation, The Netherlands.
Yukarıdaki resim, Hollanda'daki Einthoven Vakfı'ndan izin alınarak kullanılmıştır.


Daha detaylı Resim için buraya tıklayınız

Resim 10. Hindle No. 2 Galvanometre Ünitesi
Üretici: Charles Hindle, Ossining, New York.
Üretim tarihi: 1918 - 1925.
Muhtemelen 3 elektrod bağlanabiliyordu.
Batarya ile çalışıyordu.
Kamera birimi ayrı bir standa monte edilmişti

The above picture is used with permission of The Bakken Library and Museum, U.S.A.
Yukarıdaki resim, A.B.D.'deki The Bakken Library and Museum'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Resim 11. Cambridge Model 3 Elektrokardiyografi cihazı.
Üretici: Cambridge & Paul Instrum. Co. of America
Üretim tarihi: 1922 - 1923
Muhtemelen 3 elektrod bağlanabiliyordu.
Batarya ile çalışıyordu.

The above picture is used with permission of The Bakken Library and Museum, U.S.A.
Yukarıdaki resim, A.B.D.'deki The Bakken Library and Museum'dan izin alınarak kullanılmıştır.


Resim 12. Boulitte yapımı EKG, yay galvanometresi, yer modeli.
Üretici: G. Boulitte, Paris, Fransa
Üretim tarihi: 1918 - 1925
Muhtemelen 3 elektrod bağlanabiliyordu.
Muhtemelen batarya ile çalışıyordu.

The above picture is used with permission of The Bakken Library and Museum, U.S.A.
Yukarıdaki resim, A.B.D.'deki The Bakken Library and Museum'dan izin alınarak kullanılmıştır.