Tanı kriterleri

  Üç adet VPS'nin arka arkaya gelmesine ventriküler triplet, ventriküler salvo veya

      süreksiz ventriküler taşikardi (VT) denir.

  VPS'ler şekil olarak birbirine benzemeyebilir.

EKG 1. Yukarıdaki Holter kaydında
ventriküler triplet görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

ECG 2. Yukarıdaki EKG'nin ortasında
ventriküler triplet izleniyor.


Click here for a more detailed ECG