Tanı kriterleri

  İki sinüs atımını bir ventriküler prematüre atımın izlemesidir: üç atımdan birisi VPS'dir.

  Önünde P dalgası olmayan geniş QRS kompleksleri ventriküler prematüre atımlardır.

EKG 1. Holter kaydında ventriküler trigemine ritm.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Başka bir hastada ventriküler trigemine ritm görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız