EKG 1. Yukarıdaki EKG, bilinen bir kalp hastalığı olmayan, görünüşte sağlıklı 35 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Kısa süreli bazal çizgi kayması ilk bakışta geniş QRS ve VPS gibi görünebilir.
Ancak
bu atımlar prematüre değil.
Bazal çizgi kayması T dalgasını etkilememiş. VPS olsaydı T dalgası vektörünü de değiştirmesi beklenirdi.
Ayrıca derivasyon I'de bazal çizgi kayması olmadığı için
dar QRS görülüyor.
Bu atımın T dalgası da kendisinden önce gelen atımların T'lerine benziyor olup VPS olmadığı anlaşılabiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, treadmil efor testi (egzersiz stres testi) sırasında kaydedilmiştir.
Kısa süreli bazal çizgi kayması ilk bakışta geniş QRS ve VPS gibi görünebilir.
Ancak
bunlar VPS değil, bazal çizgi kayması.
Artefaktın yanındaki
dar QRS kompleksleri aslında gerçek QRS'in dar olduğunu gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan 22 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ekstremite derivasyonlarında
VPS benzeri artefakt izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG'de
VPS benzeri artefakt görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki 2-kanallı holter kaydında,
bazal çizgi kaymasına bağlı artefaktı cihazın bilgisayarı
yanlışlıkla
R-on-T olarak yorumlamış.
Üst sırada, ventriküler atım olarak yorumladığı yerleri de
V ile işaretlemiş.
Halbuki ortada VPS veya r-on-T yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız