Tanı kriterleri

  Bir sinüs atımını bir ventriküler prematüre atımın izlemesidir.

  Önünde P dalgası olmayan geniş QRS kompleksleri ventriküler prematüre atımlardır.

EKG 1. Holter kaydında ventriküler bigemine ritm trasesi görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Ventriküler bigemine ritm.
P dalgası, QRS kompleksi , T dalgası ve önünde P dalgası olmayan VPS görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada ventriküler bigemine ritm.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Koroner arterleri normal olan başka bir hastada ventriküler bigemine ritm izleniyor.

Normal iletilen sinüs atımlarını
ventriküler atımlar takip ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız