Tanı kriterleri

  Ventrikülün farklı odaklarından, 350-450 /dakika hızında düzensiz uyarılar çıkmaktadır.

  QRS kompleksleri birbirine benzememektedir.
Klinik önemi

  Düzenli ve yeterli bir ventrikül kontraksiyonu olmadığı için yeterli kalp debisi de olmaz.

      Bu sebeple saniyeler içinde bilinç kaybı ile sonuçlanır.

  Acil
DEFİBRİLASYON yapılarak hemen müdahale edilmezse ölüme yol açar.

  Defibrilasyon yapılırken senkronizasyon düğmesine
basılmamalıdır,

      çünkü ortada senkronize edilecek düzgün bir QRS kompleksli ritm zaten yoktur.EKG 1. T dalgasının üzerinde gelen
prematüre atım (R-On-T) sinüs ritmindeki hastayı önce ventriküler taşikardiye (VT) daha
sonra da ventrikül fibrilasyonuna (VF) sokuyor.

Bu EKG, Prof. Dr. Remzi Karaoğuz tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Ventriküler fibrilasyon (VF).

Bu EKG, Mehmet Keçeci tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Yukarıdaki ritm trasesi 12 derivasyonlu bir EKG'den alınmıştır.
Bu traseyi monitörde görseydiniz ne düşünürdünüz ve ne yapardınız?


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastanın 12-derivasyonlu EKG'si yukarıda görülmektedir. EKG 3a'daki ritm trasesi ilk anda ventrikül fibrilasyonu
izlenimi vermekte ise de 12 derivasyonlu yukarıdaki EKG'de aslında sağ dal bloğu ve atriyal fibrilasyon olduğu açıkça
görülüyor. Monitördeki ritm trasesi beklenmedik bir tanıyı akla getiriyorsa, ilk önce monitördeki derivasyon değiştirilmelidir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki ritm kaydı, ventrikül fibrilasyonuna giren bir hastaya defibrilasyon yapılırken
defibrilatör cihazının yazıcısından alınmıştır.
Defibrilasyon yapıldıktan sonra sinüs ritmi sağlanıyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız