Tanı kriterleri

  İki adet ventriküler prematüre atımın arka arkaya gelmesine "ventriküler couplet" denir.

  Ventriküler couplet içinde, peşpeşe gelen
iki VPS'nin şekilleri farklı olabilir.

  Ventriküler parasistoli varlığında ventriküler coupletlerin daha sık görüldüğü ileri sürülmüştür.
Referans

  Am J Cardiol 1979;44:435-441.EKG 1. Holter kaydında
Ventriküler couplet ve VPS görülüyor. Couplet içindeki iki VPS'nin şekilleri farklı olabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2.
Ventriküler couplet izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal olan bir koroner arter hastasında
ventriküler couplet ve VPS izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız