Tanı kriterleri

  Uyarılar ventrikülden çıktığı için QRS kompleksleri geniştir (> 120ms).

  Uyarılar ventrikülden çıktığı için QRS'lerin önünde
P dalgası bulunmaz.

  Hız
40-100/dakika civarındadır.

  Genellikle
reperfüzyon aritmisi olarak görülür.Klinik önemi

  Tedavi gerektirmez.

EKG 1. Akut anteriyor miyokard infarktüsü nedeniyle LAD'ye başarılı PTCA+stent uygulanan hastada işlemden hemen sonra
görülen
akselere idioventriküler ritm .

Daha detaylı EKG için tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG'de
akselere idioventriküler ritm izleniyor. EKG'nin sağına doğru P dalgaları tekrar görünmeye başlıyor .
Ancak
P dalgaları ile akselere idioventriküler ritmin geniş QRS kompleksleri arasında birebir ilişki yok.
Son 2 dar QRS kompleksi
sinüs ritminin tekrar başladığını gösteriyor.

Daha detaylı EKG için tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki trase 16 yaşındaki bir gencin Holter kaydından alındı. Bu trase
negatif P dalgaları gösteren ektopik atriyal ritm
olarak başlıyor ve bunu
akselere idioventriküler ritm takip ediyor. Akselere idioventriküler ritme ait geniş QRS kompleksleri nin
önünde gelen P dalgaları yok. En sondaki QRS kompleksinin önünde bulunan
pozitif P dalgası sinüs ritminin tekrar başladığını
gösteriyor.

Daha detaylı EKG için tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG akut lateral miyokard infarktüsü için trombolitik verilirken 45. dakikada kaydedildi.
Normal iletilen P dalgaları
ve dar QRS kompleksleri
akselere idioventriküler ritmin geniş QRS kompleksleri arasına dağılmış görünüyor.
Geniş QRS komplekslerinin önünde P dalgaları yok. I ve aVL'de STR segment yüksekliği bulunuyor.

Daha detaylı EKG için tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG akut miyokard infarktüsü tedavisi için verilen trombolitik (tpA) infüzyonunun 26. dakikasında kaydedildi.
Geniş QRS komplekslerinin önünde P dalgaları yok: akselere idioventriküler ritm.

Daha detaylı EKG için tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG'de
akselere idioventriküler ritm var. Sadece aVR'de QRS kompleksleri dar gibi görünüyor . Ancak aynı anda
kayıt alınan aVL ve aVF'de geniş QRS kompleksleri olduğu görülüyor.
aVR'deki P dalgaları onları takip eden QRS kompleksleri nden
sorumlu değil.
PR intervalinin progresif olarak kısaldığının görülmesi ile arada ilişki olmadığı kolayca anlaşılıyor.

Daha detaylı EKG için tıklayınız