Tanımlar

  Obstrüktif uyku apnesi: soluma çabası devam etmesine rağmen en az 10 saniye solunumun durmasıdır.

 
Hipopne: Solunum tamamen durmamış ancak hava akımı normal değerinin en az %50 altına inmiştir.

      Genellikle bu sırada oxyhemoglobin satürasyonunda da azalma olur.

 
Obstrüktif uyku apne (OSA) sendromu: Apne-hipopne indeksi >5 olup gündüz aşırı uyuklamalar vardır.

      Apne-hipopne indeksi: 1 saatlik uyku sırasındaki apne ve hipopnelerin sayısı.

 
Santral uyku apnesi: Apne-hipopne indeksi >5 olup soluma çabası yoktur.Obstrüktif uyku apnesi ve aritmiler

  Ventriküler aritmiler genellikle uykuda görülür, apne sırasında daha da sıklaşır.

  OSA hastalarının %66'sında ventriküler aritmiler görülür.

  CPAP veya trakeostomi yapılan hastalarda aritmilerin görülme sıklığının azaldığı bildirilmiştir.
Obstrüktif uyku apnesi olanlarda aşağıdaki aritmilerin görülme sıklığı artar

  Süreksiz ventriküler taşikardi

  Sık VPS (ventriküler prematüre atım)

  İkinci derece atriyoventriküler (AV) blok

  Sinüs arrest

  Asistoli
Referans

  Circulation 2008;118:1080-1111.