Patofizyoloji

  Triküspid kapak yoktur, az gelişmiştir veya geçişe müsaade etmemektedir.

  ASD olmak zorundadır.

  Hipoplastik sağ ventrikül ile dominant sol ventrikül arasında genellikle VSD bulunur.

  Sol ventrikülden, bu VSD yoluyla sağ ventriküle gelen kan akımı pulmoner dolaşımı sağlar.
Triküspid atrezide EKG

  Sağ atriyal anormallik.

  Sol aks sapması
.

  Sol ventrikül hipertrofisi.

  Bazı hastalarda sol atriyal anormallik de eşlik edebilir.

EKG 1. Yukarıdaki EKG 6 yaşındaki bir çocuğa ait. Hasta, triküspid atrezisi ve sağ ventrikül hipoplazisi nedeniyle 6 ay önce
Fontan sirkülasyonu ameliyatı oldu. Sol aks sapması ve sol atriyal anormallik izleniyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız