Kullanımı tavsiye edilmeyen terimler

Amerikan Kalp Birliği (AHA), Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) ve Kalp Ritm Topluluğu iletim bozukluklarını tanımlarken aşağıdaki terimlerin kullanılmasını tavsiye etmemektedir:

  Mahaim tipi preeksitasyon

  Atipik sol dal bloğu

  Bilateral dal bloğu

  Bifasiküler blok

  Trifasiküler blok

  Multifasiküler blok

  Sol septal fasiküler blok


Referans:
Circulation 2009;119;e235-e240