Tanı kriterleri

  R dalgasının belirgin olduğu lateral derivasyonlarda (I, aVL, V5, V6) görülen

     
ST segment çökmesi ve asimetrik T negatifliği bulunmasıdır.

  Bazı olgularda yüklenme paterni sadece asimetrik T negatifliği şeklinde de olabilir.

  Akut koroner sendromlardaki EKG değişikliklerinin aksine,
strain paterni dinamik değişiklik göstermez.
Klinik önemi

  Sistemik hipertansiyon veya aort kapak hastalıkları gibi sol ventrikül hipertrofisi ve/veya dilatasyonu

      yapan durumlarda strain paterni sıklıkla görülür.

  Ventrikül hipertrofisi olan her hastada strain paterni görülmek zorunda değildir.

  Strain paterni koroner arter hastalığını göstermez.

  Strain paterni, koroner arter hastalığı dışında ST segment çökmesi ve T negatifliği yapabilen sebeplerden

      sadece biridir.

  Öte yandan strain paterninin görülmesi hastada koroner arter hastalığı olmadığı anlamına da gelmez.

  Strain paterni olan hastalarda tesadüfi olarak eş zamanlı koroner arter hastalığı da olabilir.

  Koroner arter hastalığı şüphesi varsa hastayı değerlendirirken

      semptomları, klinik bulguları ve diğer laboratuvar testleri de dikkate alınmalıdır.

  EKG'sinde strain paterni olan hastaların da miyokard infarktüsü geçirebilecekleri unutulmamalıdır.

  Öncesinde strain paterni olan bir hastada akut koroner sendrom gelişirse,

      EKG'de de dinamik değişikliklerin görülmesi beklenir.
Sol ventriküler yüklenme paterninin prognostik önemi

EKG'de yüklenme paterninin görülmesi aşağıdakilerin gelişme riskini artırır:

  Miyokard infarktüsü

  Kalp yetmezliği

  İnme
Referanslar

  Am J Cardiol 2007;100:94-98.

  European Journal of Heart Failure 2011;13:384-391.

  Circulation 2006;113:67-73.

  Hypertension 2004;44:48-54.

  Br Heart J 1992;67:304-307.

EKG 1a. Koroner arterleri normal, aort ve mitral kapakları protez olan 42 yaşındaki bir dilate kardiyomiyopati hastasının EKG'si.
Voltaj artışı ile beraber
lateraldeki ST çökmesi ve asimetrik T negatifliği sol ventriküler yüklenmeyi (strain pattern) gösteriyor.
Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın 3 yıl önceki EKG'sinde de benzer değişiklikler izleniyordu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Koroner arterleri normal olan 57 yaşındaki hipertansif kadının EKG'sinde strain paterni izleniyor.
Ekokardiyografide yaygın sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Koroner arterleri normal olan 74 yaşındaki hipertansif kadının EKG'sinde strain paterni izleniyor.
Ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Koroner arterleri normal olan orta yaşlı hipertansif bir erkeğin EKG'sinde strain paterni görülüyor.
Ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Koroner arterleri normal olan 53 yaşındaki hipertansif bir erkeğin EKG'sinde strain paterni izleniyor.
Ekokardiyografide yaygın sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG koroner arterleri normal olan 84 yaşındaki hipertansif bir kadına ait.
Ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi. Ancak EKG'sinde strain paterni YOK.
Ekokardiyografik olarak sol ventrikül hipertrofisi tespit edilen her hastada strain paterni görülmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7a. Koroner arterleri normal olan 54 yaşındaki hipertansif kadının EKG'sinde strain paterni izleniyor.
Ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7b. Aynı hastanın 6 yıl sonraki EKG'sinde strain paterni değişmeden izleniyor.
Ekokardiyografide yine sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2