Sotalol

  hem bir beta bloker hem de Class III antiaritmik ilaçtır.Sotalol aşağıdaki durumlarda kullanılır

  Bazı ventriküler taşikardi hastalarının tedavisinde (her VT hastası uygun değildir).

  Atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter'in sinüs ritmine döndürülmesinde (bazı hastalarda).

  Sinüs ritmine dönmüş hastalarda sinüs ritminin idamesi için (bazı hastalarda).
Sotalol alanlarda görülebilen EKG anormallikleri

  Sinüs bradikardisi

  QT interval uzaması

  PR interval uzaması
Sotalol zehirlenmesinde görülebilen EKG anormalliği

  Torsades de pointesReferanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:2214-2218.

  Prog Cardivasc Dis 1988;31:115.

  2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation

  ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias 2003

EKG 1. Sinüs bradikardisi. Yukarıda EKG'si görülen hasta 2x80mg dozunda Sotalol alıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, yeni başlayan çarpıntı şikayeti ile başvuran 66 yaşındaki koroner arter hastası bir erkeğe ait
Ritm 2:1 AV bloklu atriyal flutter. Atriyal hız 300/dakika. "Testere dişi" benzeri flutter dalgaları en iyi II, III ve aVF'de izleniyor.
Bilinen kalp yetmezliği olmayan hastada bu EKG çekildikten hemen sonra oral Sotalol 2 x 80mg başlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Yukarıdaki EKG, aynı hastada ilk 80 mg Sotalol tableti aldıktan 6 saat sonra kaydedildi. Ritm hala atriyal flutter.
AV blok genellikle 2:1, nadiren
blok seviyesi artıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2c. Aynı hastanın ertesi gün alınan EKG'sinde ( 2 x 80mg/gün Sotalol alırken) değişken bloklu atriyal flutter izleniyor.
Sotalol'un AV blok seviyesi üzerindeki etkisi yukarıdaki EKG'de artık daha net görülüyor.
AV blok seviyesindeki artış daha sık görülmeye başlamış.
Bu EKG'den sonra oral Sotalol dozu 2 x 160 mg'a çıkarıldı (tavsiye edilen maksimum günlük doz).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2d. Aynı hastanın ertesi gün (2 x 160mg Sotalol tedavisinin 24. saati) kaydedilen EKG'sinde sinüs ritmi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız