Tanı kriterleri

  Hızı 40-60/dakika arasındadır.

  Ventriküler kaynaklı olmadığı için
QRS kompleksleri dar olur (< 120 ms).

  Sinüs düğümünden veya ektopik bir atriyal odaktan uyarı çıkmaması (
atriyal sessizlik, atrial mutism)

      durumunda devreye giren atriyoventriküler düğüm (AV node) ritmidir.

      Dolayısıyla,
QRS'in önünde P dalgası bulunmaz.Referanslar

  Neth Heart J 2012;20:294-295.

  N Engl J Med 1988;318:358-365.

  Josephson ME. Clinical cardiac electrophysiology: techniques and interpretations.

      Lippincott Williams & Wilkins, 2008:226.

EKG 1. Nodal ritm. Dar QRS komplekslerinin önünde P dalgaları yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Başka bir hastada gelişen nodal ritm. P dalgaları yok. QRS kompleksleri dar.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 3. Digoksin almakta olan bu kalp yetmezliği hastasında hipotiroidizm de mevcut. Ara ara önlerinde P dalgası olmayan
nodal atımlar , ara ara önlerinde P dalgası olan sinüs atımları görülüyor. U dalgaları orta göğüs derivasyonlarında (resimde
C2'de görülüyor
) ve özellikle bradikardi varlığında daha net görülür. Digoksin almakta olanlarda
U dalgası amplitüdü artar.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. (İdio)nodal ritm. P dalgaları yok. QRS kompleksleri dar. Kalp hızı 40/dakika civarında.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı ile başvuran 58 yaşındaki bir erkeğe ait olup akut inferiyor miyokard infarktüsünü
göstermektedir. Ayrıca nodal ritm mevcut olup QRS komplekslerinin önünde P dalgaları yoktur. İnferiyor derivasyonlardaki

ST yüksekliği
ve yüksek T dalgaları akut inferiyor miyokard infarktüsü ile uyumludur. I, aVL ve anteriyordaki ST çökmeleri ise
resiprok değişikliklerdir. Bu EKG çekildikten hemen sonra hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve tıkalı sağ koroner arter
stent ile tam açıldı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada ertesi gün çekilen EKG'de nodal ritmin kaybolduğu ve sinüs ritminin ortaya çıktığı izleniyor.
Soldan ikinci atım APS'dir. Erken müdahale edilen bu hastada geçirilmiş inferiyor miyokard infarktüsü lehine sadece

inferiyorda minik q dalgaları
bulunmaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG kalp yetmezliği nedeniyle Digoksin kullanmakta olan 67 yaşındaki bir kadına ait.
(İdio)nodal ritm ve sağ dal bloğu izleniyor.
P dalgaları yok. QRS kompleksleri geniş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesinde nodal ritm ve atriyumların retrograd aktivasyonuna bağlı olarak
ST segmentine denk gelen kısımda
negatif P dalgası (retrograd atriyal aktivasyon) izleniyor.
Kalp hızı 40/dakika civarında. Dar QRS komplekslerinin önünde P dalgası yok (nodal ritm).

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. İlyas Atar tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2