AV düğümün beklenen sinüs uyarısı gelmeden önce uyarı çıkarmasıdır.

 
Nodal escape atımda ise beklenen sinüs uyarısından daha geç gelen nodal atım vardır.

  Uyarılar AV düğümden çıktığı için genellikle önünde P dalgası olmayan dar QRS kompleksleri vardır.

  Nadiren, QRS kompleksinin hemen önünde PR mesafesi ve P dalga süresi normalden kısa olan

      negatif P dalgası görülebilir.


EKG 1. Koroner arterleri normal olan orta yaşlı bir erkekte
nodal erken atım izleniyor. QRS'in önünde P dalgası yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız