Tanı kriterleri:

  Kalp hızı > 100/dakika olup ritm düzensizdir. Değişen atriyal pacemaker ritminden farkı hızıdır.

  Her P'yi mutlaka bir QRS kompleksi izler.


  Uyarılar sadece sinüsten değil, atriyumun değişik noktalarından çıkmaktadır.

      Bu nedenle
en az 3 farklı şekilde olan P dalgaları vardır.

  Uyarılar sadece sinüsten değil, atriyumun değişik noktalarından çıktığı için

      P-P, PR ve R-R intervalleri değişiklik gösterir.

  Farklı şekillerde olan P dalgaları
fibrilasyon dalgaları zannedilebilir.

      Bu yüzden hızın yüksek olduğu multifokal atriyal taşikardi sıklıkla atriyal fibrilasyon ile karıştırılır.

  Yetişkinlerde genellikle

                  o       ciddi solunum yetmezliği olan ileri derece kronik obstrüktif akciğer hastalarında

                  o       yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalarda görülür.

  Çocuklarda genellikle

                  o       solunum yolu enfeksiyonu olanlarda

                  o       kompleks siyanotik kalp hastalığı

                  o       miyokardit olanlarda görülür.

  MAT de Atriyal fibrilasyon gibi
düzensiz düzensiz (irregularly irregular) bir ritm bozukluğudur,

      ancak
atriyal fibrilasyonun aksine MAT'de her QRS'den önce bir P dalgası bulunur.

EKG 1. Multifokal atriyal taşikardi. Kalp hızı >100/dakika. En az 3 farklı şekilde P dalgaları var.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Bu EKG ciddi solunum sıkıntısı olan kronik obstrüktif akciğer hastasına ait.
En az 3 değişik şekildeki P dalgaları ve
taşikardinin bulunması ritmin multifokal atriyal taşikardi (MAT) olduğunu gösteriyor. Bu aritmi kolaylıkla atriyal fibrilasyon (AF)
ile karıştırılabilir. MAT'da QRS aralarında sadece birer P dalgası görülürken AF'de QRS aralarında birden fazla
fibrilasyon dalgası görülür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, başka bir KOAH hastasına ait olup ritm multifokal atriyal taşikardi (MAT). Simültane 12 derivasyon
çekilmiş olan bu EKG kaydında da görüldüğü üzere
en az 3 farklı P dalgasını her derivasyonda fark etmek her zaman kolay
olmayabilir
.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir KOAH hastasında MAT. Aynı derivasyonda en az 3 farklı şekilde P dalgalarının görülmesi ile tanı konur.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. CPAP tedavisi almakta olan başka bir KOAH hastasında MAT görülüyor.
Aynı derivasyonda en az 3 farklı şekilde P dalgalarının görülmesi ile tanı konur.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Ventilatöre bağlı olan 78 yaşındaki KOAH hastasının kardiyak arrest olduktan 3 saat sonraki EKG'si yukarıda görülüyor.
En az 3 farklı şekilde olan P dalgaları var: multifokal atriyal taşikardi. Ayrıca bidirectional (çift yönlü) VPS izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Multifokal atriyal taşikardi hastasında Ashman fenomeni görülüyor.
En az 3 farklı şekilde olan P dalgaları var.
Aberasyon ardışık atımlarda da görülebilir
. Aberasyon uzun-kısa siklusu izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız