Tanım

  Anjiyografik olarak normal veya normale yakın koroner arterler olmasına rağmen

      kontrast maddenin damar içinde yavaş ilerlemesidir.

 
Sendrom Y olarak da adlandırılır.

  Distal koroner vasküler yatağın opak ile dolması gecikmiş olup

      en az
3 veya daha fazla kalp siklusunda distal yatak dolar.Klinik bulgular

  Çoğu hastada istirahat anginası bulunur.

  Bazı hastalar akut koroner sendrom ile başvurabilir.

  Genellikle sigara içen erkeklerde görülür.

  İskemiyi düşündüren EKG bulguları görülebilir.

  Koroner anjiyografi yapılanlarda görülme sıklığı %1-7 civarındadır.
Patogenez

  Tam olarak açıklanamamıştır.

  Patognomonik bir EKG bulgusu olmasa da iskemik EKG değişiklikleri sık görülür.

  Yapısal mikrovasküler anormallikler sonucu ortaya çıkan
artmış istirahat periferik (koroner) direncine

      bağlı olduğu düşünülmektedir.

  Koroner sendrom X'in aksine, koroner sendrom Y hastalarında

     
vazodilatörlere olan koroner akım rezervi korunmuştur.Koroner yavaş akım fenomeninde görülebilen EKG anormallikleri

  ST segment yükselmesi (ağrısız).

  ST segment çökmesi (ağrısız).

  T negatifliği

  Sivri ve yüksek T dalgaları

  Pozitif (iskemi açısından anormal) egzersiz testi prevalansında artış.
Referanslar

  Int J Cardiol 2006;112:e1-e4.

  Angiology 2001;52:507-514.

  Int J Cardiol 2011;146:457-458.

  Int J Cardiol 2012;156:84-91.

  Int J Cardiol 2008;127:358-361.

  Cardiology 2002;97:197-202.

  Int J Cardiol 2009;137:308-310.

  Korean Circ J 2013;43:196-198.

  Journal of Electrocardiology 2012;45:277-279.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 68 yaşındaki bir kadına aittir.
Anteriyordaki yaygın T negatifliği miyokard iskemisini andırıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 45 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V1-V3 arasında q dalgaları izleniyor. Ancak hasta akut miyokard infarktüsü geçirmemiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 53 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V1-V2'de negatif T dalgaları, V3-V4'te spesifik olmayan T değişiklikleri görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 64 yaşındaki bir kadına aittir.
Anteriyorda terminal kısmı negatif olan bifazik T dalgaları ve asimetrik T negatiflikleri var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 56 yaşındaki bir kadına aittir.
Anteriyorda spesifik olmayan T dalgası değişiklikleri mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 58 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Anteriyorda yüksek ve sivri T dalgaları var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 75 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V4-V5'te spesifik olmayan T dalgası değişiklikleri var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 76 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir.
Birinci derece AV blok, sol dal bloğu ve Chapman işareti var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 67 yaşındaki bir erkeğe aittir.
II ve aVF'de minimal ST yüksekliği var. V2-V5'te T dalgaları QRS komplekslerine göre nispeten büyük.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde yavaş akım tespit edilen 44 yaşındaki bir erkeğe aittir.
V4-V6 arasında görülen bifazik T dalgaları ne miyokard iskemisi ne de sol ventrikül yüklenme paterni için tipik.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2