Sigaranın akciğerler için ne kadar zararlı olduğunu bilmeyen yoktur.

  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ortaya çıktığında EKG anormalliklerinin de görülmesi

      genellikle beklenir.

  Ancak, henüz KOAH gelişmemiş olan kişilerde, kronik sigara kullanımını düşündürecek bir EKG bulgusu

      olabilir mi?

  %100 sensitif ve %100 spesifik olmasa da böyle bir bulgu var.

      Bu bulgu
P dalga dikeyselleşmesidir (P wave verticalization).

  Muayene için odanıza yeni giren yetişkin bir hastanın EKG'sine baktınız.

  Başka hiçbir EKG anormalliği olmasa bile,
P dalga aksı > 60 derece ise

      hastaya sigara içip içmediğini sorun.

  Cevap sıklıkla "evet" olacaktır.

  Deneyin, çoğu hastada işe yaradığını göreceksiniz.

  Klinik tecrübelerime göre sigara tiryakilerinde en erken ortaya çıkan EKG anormalliği

      P dalga dikeyselleşmesidir.

  Tabii ki, hastada KOAH geliştiğinde başka EKG anormallikleri de görülebilir.
Referanslar (ve tam text yazılara erişim)

  Am J Cardiol 2012;109(7):1046-1049.

  Clin Cardiol 1999;22(3):226-228.

  Acta Inform Med 2013;21(2):127-128.

  Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2013;8:245-250.

  Tuberk Toraks 2013;61(1):38-42.

EKG 1. Yukarıdaki özet EKG, 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Bu hastada KOAH yok. EKOkardiyografi normal olup yapısal bir kalp hastalığı da yok.
P dalga aksı +69 derece. Hasta kronik sigara içicisi.

EKG 2. Yukarıdaki özet EKG, 19 yaşındaki genç bir erkeğe aittir.
Bu hastada da KOAH yok. EKOkardiyografik incelemesi de normal olup yapısal bir kalp hastalığı yok.
P dalga aksı +64 derece. Hasta kronik sigara içicisi.

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 58 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastada diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, eski miyokard infarktüsü ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu var.
Hastaya 15 yıl önce koroner bypass ameliyatı yapılmış. Daha sonra dominant Cx ve LAD'ye stentler implante edilmiş.
Teknik olarak müdahaleye uygun olmadığı için hala açılamamış olan tıkalı koroner arterleri var.
P dalga aksı +80 derece. Hasta kronik sigara içicisi.
EKOkardiyografide kalp boşluk boyutlarında artış yok.
P dalga vertikalizasyonu, hala sigara içtiğini söyleyen hastayı doğruluyor :)


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız