Sigaranın akciğerler için ne kadar zararlı olduğunu bilmeyen yoktur.

  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ortaya çıktığında EKG anormalliklerinin de görülmesi

      genellikle beklenir.

  Ancak, henüz KOAH gelişmemiş olan kişilerde, kronik sigara kullanımını düşündürecek bir EKG bulgusu

      olabilir mi?

  %100 sensitif ve %100 spesifik olmasa da böyle bir bulgu var.

  Bu bulgu P dalga dikeyselleşmesidir (P wave verticalization).

  Muayene için odanıza yeni giren yetişkin bir hastanın EKG'sine baktınız.

  Başka hiçbir EKG anormalliği olmasa bile,
P dalga aksı > 60 derece ise

      hastaya sigara içip içmediğini sorun.

  Cevap sıklıkla "evet" olacaktır.

  Deneyin, çoğu hastada işe yaradığını göreceksiniz.

  Klinik tecrübelerime göre sigara tiryakilerinde en erken ortaya çıkan EKG anormalliği

      P dalga dikeyselleşmesidir.

  Tabii ki, hastada KOAH geliştiğinde başka EKG anormallikleri de görülebilir.

EKG 1. Yukarıdaki özet EKG, 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Bu hastada KOAH yok. EKOkardiyografi normal olup yapısal bir kalp hastalığı da yok.
P dalga aksı +69 derece. Hasta kronik sigara içicisi.

EKG 2. Yukarıdaki özet EKG, 19 yaşındaki genç bir erkeğe aittir.
Bu hastada da KOAH yok. EKOkardiyografik incelemesi de normal olup yapısal bir kalp hastalığı yok.
P dalga aksı +64 derece. Hasta kronik sigara içicisi.