Ektopik Atriyal Ritm

Tanı kriterleri

  Kalp hızı 60-100/dakika arasındadır.

  Her P'yi bir QRS kompleksi izler.

  Uyarılar atriyumdaki ektopik bir odaktan çıktığı için P dalgasının şekli sinüs P'sinden farklıdır.

  Bu ritmde, aynı derivasyondaki P'lerin hepsi birbirine benzediği için

      ancak daha önceki sinüs ritmi sırasında çekilmiş EKG'lerine bakarak P'lerin farklı olduğu anlaşılabilir.

  Bazen,
P dalgası D2 ve D3'de negatif olabilir.

      Bu durumda eski EKG'lere gerek kalmadan sinüs ritmi olmadığı kolayca anlaşılır.

      Böyle bir durumda ektopik odağın koroner sinüsün ağzına yakın bir yerde olduğu ve

      atriyum aşağıdan yukarıya doğru depolarize olduğu için negatif P dalgası yazdırıldığı düşünülerek

      buna
koroner sinüs ritmi veya düşük atriyal ritm (low atrial rhythm) denmektedir.

  Yine de her zaman APSnin odağını yüzey EKG'sinde anlamak mümkün olmaz. P dalgasının şekli bir önceki

      T dalgasından etkilenebileceği gibi kardiyak anatomi veya kalbin göğüs içindeki pozisyonundan da etkilenir.
Ektopik Atriyal Taşikardi

Tanı kriterleri

  Kalp hızı >100/dakika.

  Diğer özellikleri Ektopik Atriyal Ritm'e benzer.


Sol atriyal ritm için buraya tıklayınız


EKG 1. Hipertansif bir hastada ektopik atriyal taşikardi görülüyor. P dalgaları D2 ve D3'te negatif. QRS kompleksleri ve
T dalgalarının D1'de pozitif, aVR'de ise negatif olması sağ kol-sol kol ters bağlantı olasılığını yok ediyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. 14 yaşındaki bir erkekte
ektopik atriyal ritm ve daha sonra devreye giren sinüs ritmi görülüyor. Ektopik atriyal ritmdeki
R-R intervalleri
sinüs ritmindeki R-R intervallerinden daha uzun.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız<

EKG 3.
D2 ve D3'teki negatif P dalgaları ektopik atriyal ritmi gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a.
D2 ve D3'teki negatif P dalgaları ektopik atriyal ritmi gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 4b. Aynı hastada birkaç dakika sonra tekrarlanan EKG'de ektopik atriyal ritm kaybolmuş, sinüs ritmi görülüyor.
Ektopik atriyal ritm bazı hastalarda çok kısa (dakikalar veya saniyeler) sürebilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. İki yıl önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan 75 yaşındaki bir erkekte ektopik atriyal ritm izleniyor.
Ektopik atriyal odak inferiyorda ve muhtemelen orta hatta.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Elli yaşındaki bir erkekte atriyal bigeminel ritm izleniyor. Ektopik atriyal odak muhtemelen koroner sinüs ağzında.
Bu hastanın koroner arterleri normal saptanmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve asendan aort anevrizması bulunan 64 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ektopik atriyal taşikardi atakları ve seyrek sinüs atımları izleniyor.
P dalga hızı yaklaşık 115/dakika.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız