Tanı kriterleri


  Uyarılar sadece sinüsten değil, atriyumun değişik noktalarından çıkmaktadır.

      Bu nedenle
en az 3 farklı şekilde olan P dalgaları vardır.

  Uyarılar sadece sinüsten değil, atriyumun değişik noktalarından çıkmaktadır.

      Bu nedenle P-P, PR ve R-R intervalleri değişiklik gösterir.

  Her P dalgasını bir QRS kompleksi izler.

  Uyarılar atriyumdan çıktığı için QRS kompleksleri geniş değildir (<120ms).

  Kalp hızı
60-100/dak. arasında olup kalp ritmi düzensizdir.

  Genellikle vagal tonusun artmış olduğu durumlarda görülür.

EKG 1. Holter kaydında değişen atriyal pacemaker izleniyor. Mavi oklar, en az 3 farklı şekilde olan P dalgalarını gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Kronik obstrüktif akciğer hastasında değişen atriyal pacemaker ritmi. Farklı şekillerdeki P dalgaları mavi oklarla
gösteriliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Değişen atriyal pacemaker. En az
3 farklı şekilde P dalgaları mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir hastada değişen atriyal pacemaker mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG 65 yaşındaki hipertansif bir kadına ait.
En az 3 farklı şekilde P dalgası nın görülmesi "değişen atriyal
pacemaker
" tanısı koyduruyor. Ayrıca Cornell voltaj ve Gubner kriterlerine göre sol ventrikül hipertrofisi örneği de mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Onbir yaşındaki çocukta değişen atriyal pacemaker (en az 3 farklı şekilde P dalgaları) görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız