Tanı kriterleri


  Uyarılar sadece sinüsten değil, atriyumun değişik noktalarından çıkmaktadır.

      Bu nedenle
en az 3 farklı şekilde olan P dalgaları vardır.

  Uyarılar sadece sinüsten değil, atriyumun değişik noktalarından çıkmaktadır.

      Bu nedenle P-P, PR ve R-R intervalleri değişiklik gösterir.

  Her P dalgasını bir QRS kompleksi izler.

  Uyarılar atriyumdan çıktığı için QRS kompleksleri geniş değildir (<120ms).

  Kalp hızı
60-100/dak. arasında olup kalp ritmi düzensizdir.

  Genellikle vagal tonusun artmış olduğu durumlarda görülür.

EKG 1. Holter kaydında değişen atriyal pacemaker izleniyor. Mavi oklar, en az 3 farklı şekilde olan P dalgalarını gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Kronik obstrüktif akciğer hastasında değişen atriyal pacemaker ritmi. Farklı şekillerdeki P dalgaları mavi oklarla
gösteriliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Değişen atriyal pacemaker. En az
3 farklı şekilde P dalgaları mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir hastada değişen atriyal pacemaker mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG 65 yaşındaki hipertansif bir kadına ait.
En az 3 farklı şekilde P dalgası nın görülmesi "değişen atriyal
pacemaker
" tanısı koyduruyor. Ayrıca Cornell voltaj ve Gubner kriterlerine göre sol ventrikül hipertrofisi örneği de mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Onbir yaşındaki çocukta değişen atriyal pacemaker (en az 3 farklı şekilde P dalgaları) görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7a. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı ve KOAH bulunan 82 yaşındaki bir erkeğe aittir.
En az 3 farklı şekilde P dalgasının görülmesi değişen atriyal pacemaker tanısı koyduruyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 7b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya aittir. Değişen atriyal pacemaker (en az 3 farklı şekilde P dalgaları) görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan (yapısal kalp hastalığı bulunmayan) 25 yaşındaki bir kadına aittir.
20 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş olan bu EKG'de en az 3 farklı şekilde P dalgası var: değişen atriyal pacemaker.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 8a'dan 4 ay sonra kaydedilmiştir.
10 mm/mV kalibrasyonunda en az 3 farklı şekilde P dalgasını görmek zor olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8c. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 8b'den hemen sonra 20 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiştir.
En az 3 farklı konfigürasyondaki P dalgaları şimdi rahatlıkla görülebiliyor: değişen atriyal pacemaker.
20 mm/mV kalibrasyonunda yapılan EKG kaydı ile değişen atriyal pacemaker tanısı daha kolay konur.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız