Tanım

  Beklenmedik bir dolaşım yetmezliği (genellikle kardiyak aritmiye bağlıdır) nedeni ile semptomlar başladıktan sonraki bir saat içinde gelişen ölüme " ani kardiyak ölüm" denir.


Referans

  Circulation 2006;114;e385-e484.
Yapısal kalp hastalığı olmadan (ekokardiyografi ve koroner anjiyografi normal iken) ani kardiyak ölüm riskinin arttığını düşündüren patolojiler


  Uzun QT intervali

  Kısa QT interval sendromu

  Brugada sendromu (istirahat EKG'si NORMAL OLABİLİR) Ani Beklenmeyen Gece Ölümü Sendromu

  Torsades de pointes

  Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu

  Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (CPVT) (istirahat EKG'si NORMALDİR)

  Andersen-Tawil Sendromu (ATS)

  Erken Repolarizasyon (ER)
Senkop ve EKG için buraya tıklayınız