Tanı kriterleri

  Sinüs düğümü beklenen zamanda uyarı çıkaramaz.

      Buna bağlı olarak son QRS kompleksi ile arrest sonrası gelen ilk P dalgası arasında

     
uzun bir izoelektrik çizgi bulunur.

  Bir sonra gelen sinüs atımı ise kendisinden önceki P-P aralıklarına göre daha geç gelse de


      kendisinden önceki P-P aralıklarının katı veya katlarına uygun zamanda gelmez

      (sinoatriyal çıkış bloku varsa P-P aralıklarının katı şeklinde olur).

  Sinüs arresti uzun sürerse atriyal, nodal veya ventriküler
escape atım (veya kaçış ritmi) görülür.Sebepleri

  Vagal tonus artışı

  Karotid sinus hipersensitivitesi

  Uyku apnesi

  Hasta sinüs sendromu

  Miyokard iskemisi / infarktüsüBenzer EKG örnekleri

  Can J Rural Med 2012;17:110-113 - Açıklama.

  Int Arch Med 2012;5:11..

  Korean J Anesthesiol 2010;59(Suppl):S137-S140.

  BMJ Case Rep. 2011 Apr 13;2011. pii: bcr1120103519.

EKG 1. Yetişkin hastada sinüs arresti. İlk 5
P dalgası ndan sonra beklenen zamanda P dalgası gelmiyor . Arrest sonrası gelen
ilk P dalgası
beklenenden daha da geç gelmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Üç yaşındaki çocuk hastada sinüs arresti. Çocuk hastada bazal kalp hızı yetişkinlere göre daha yüksek olur. İlk 3
P dal-
gası
ndan sonra beklenen zamanda P dalgası gelmiyor . Arrest sonrası gelen ilk P dalgası daha önceki P-P aralıklarının
katları şeklinde değil (sinoatriyal çıkış bloğu yok). Sinüs arresti vagal uyarıya bağlı olarak görülebilir.


Bu EKG Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Pasif tilt table testine alınan hastanın test sırasında senkop geçirmeden 30 daniye önceki EKG'si yukarıda görülüyor.
Kalp hızı 56/dakika.


Bu EKG, Dorota Zysko tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b. Aynı hastanın senkop geçirmeden 15 saniye önceki EKG'si yukarıda görülüyor. Kalp hızı 37/dakika'ya düşmüş.


Bu EKG, Dorota Zysko tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3c. Aynı hasta pasif tilt table testinin 24. dakikasında senkop geçirirken. Ritm trasesinde 5 saniyeden uzun süren sinüs
arresti izleniyor. Arrest sırasında serebral perfüzyonun bozulmasıyla beraber hastada gelişen kasılmalar ritm trasesinde

artifakt
oluşturmuş.

Bu EKG, Dorota Zysko tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3d. Senkoptan 15 saniye sonra kalp hızı 44/dakikaya yükselmiş.


Bu EKG Dorota Zysko tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG başdönmesinden şikayet eden 74 yaşındaki bir kadına aittir. EKG normal.
Koroner anjiyografide normal koroner arterler saptandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın 2 gün önce kaydedilen EKG'sinde (ekstremite derivasyonları)
sinus arresti izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Aynı hastanın 2 gün önce kaydedilen EKG'sinde (göğüs derivasyonları)
sinus arresti izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4d. Bu hastaya yapılan 24 saatlik Holter incelemesinden 2 farklı trase yukarıda görülüyor. Bu traselerde daha uzun süreli
sinüs arresti izleniyor. Her iki trasede de
ilk 4 P dalgası düzenli gelmiş . Daha sonra üst trasede yaklaşık 2.5 saniyelik bir sinüs
arresti olmuş ve bunu
önünde P dalgası olmayan bir nodal escape atım izlemiş. Alttaki trasede ise pause daha uzun sürmüş
(3.7 saniye). Yine sinüs arrest yeterince uzun olduğu için
önünde P dalgası olmayan bir nodal escape atım ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız