Tanı kriterleri

  P dalgası şekilleri normaldir ancak PP intervalleri 0.16 saniyeden (4 küçük kareden) fazla değişmektedir.

  Uyarılar sinüsten çıktığı için D1 ve D2'de P dalgaları pozitiftir ve P dalgaları birbirine benzer.

  Her P dalgasını bir QRS kompleksi izler. Ancak PP intervalleri eşit olmayınca
RR aralıkları da eşit olmaz.

  Sinüs hızı yavaşladığında daha kolay ortaya çıkar.

  Sinüs aritmisi vagal tonustan etkilendiği için vagotomi yapılanlarda (kalp nakli sonrasında, vs.)

      veya atropin verilenlerde sinüs aritmisi görülmez.
Sebepleri

  Solunumsal sinüs aritmisi: Solunuma bağlı olarak sinüsten çıkan uyarılar hızlanır ve yavaşlar:

      inspirasyon sırasında vagal tonus inhibisyonu olduğu için kalp hızı

                  inspirasyon sırasında artar

                  ekspirasyon sırasında azalır.

 
Koroner arter hastalığı.

 
Kafaiçi basınç artışı.Ayırıcı tanıda sinüs aritmisi ile karışabilecek diğer EKG tanıları:

  Sinoatriyal çıkış bloğu

  Sinüs pause / Sinus standstill

  Atriyal prematüre atım (APS)
Klinik önemi

  Özellikle çocuklarda ve gençlerde daha sık görülür.

  Klinik açıdan bir önemi yoktur.
Referans

  Curr Probl Cardiol 2004;29:357-432.

EKG 1. Sinüs aritmisi. P dalgaları birbirine benzer ancak P-P aralıkları eşit değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. 11 yaşında sağlıklı bir çocukta görülen sinüs aritmisi. P dalgaları birbirine benziyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. 18 yaşında sağlıklı bir erkekte görülen sinüs aritmisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yirmiiki yaşında sağlıklı bir erkeğin Holter kaydında görülen
sinüs aritmisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Genç bir kızda görülen sinüs aritmisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Üç yaşında, görünürde sağlıklı olan bir kız çocuğunda solunumsal sinüs aritmisi görülüyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Altı yaşında, sağlıklı bir kız çocuğunda solunumsal sinüs aritmisi izleniyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG 62 yaşındaki bir kadına ait olup bazal çizgi kayması, sinüs aritmisi ve düşük amplitüdlü P dalgaları
mevcut. İlk bakışta kolaylıkla atriyal fibrilasyon sanılabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. EKG tekrar kaydedildiğinde sinüs aritmisinin devam ettiği ancak azalan baseline kayması sayesinde P dalgalarının
artık daha kolay farkedilebildiği görüldü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8c. EKG 20 mm/mV kalibrasyonunda tekrar çekildiğinde P dalgaları artık çok net olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Onbeş yaşındaki erkekte solunumsal sinüs aritmisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2