Sarkoidoz kalbi fokal tutar; viral miyokardit gibi difüz tutulum görülmez.

  Fokal yerleşimli olan granülomlar yerleştikleri bölgedeki dokuyu harab eder.

  Kardiyak sarkoidoz daha çok miyokard ve iletim sistemini etkiler; EKG bulguları da buna bağlıdır.

  Sarkoidozun kalp tutulumuna spesifik EKG bulgusu yoktur.

  EKG'nin normal olması kardiyak sarkoidoz tanısını ekarte ettirmez.
Sarkoidozda görülebilen EKG bulguları:

  Atriyoventriküler (AV) bloklar

  Dal blokları

  Ventriküler aritmiler

  Anormal (patolojik) Q dalgaları
Referanslar ve örnek EKG'lere linkler

  Circulation 2009;120:1550-1551.

  Tex Heart Inst J 2009;36:501-503.

  Tex Heart Inst J 2011;38:74-76.

  Circulation 2008;118:e113-e115.

  Europace 2010;12:284-288.

  Europace 2008;10:760-766.

  Europace 2007;9:134-136.

  Heart 2005;91:1388.

  J Interv Card Electrophysiol 2009;26:181-184.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2009;14:319-26.

  Semin Respir Crit Care Med 2010;31:428-441.