Tanı kriterleri

  Sinüs düğümü dışında, atriyumun herhangi bir yerinden uyarı çıkmasına bağlıdır.

  Uyarı sinüs düğümünden çıkmadığı için, APS'deki
P dalgasının şekli sinüs P'sinin şeklinden farklıdır.

  APS'nin PR intervali sinüs düğümünün PR intervaline göre daha uzun veya daha kısa da olabilir.

      Eğer APS'nin çıktığı odak AV düğüme yakın ise, uyarının AV düğüme ulaşması daha kısa zaman alacağı için

      bu APS'nin PR intervali de daha kısa olacaktır.

  Atriyumdaki ektopik odaktan erken çıkan uyarı genellikle
normal bir şekilde ventriküle iletilir

      ve
dar QRS kompleksi oluşturur.

  Bazen erken gelen atriyal prematüre atımlar
aberasyon (bozulma) ile iletilir ve geniş QRS yapar.

      Sağ dalın refrakter periyodu sol dala göre genellikle daha uzun olduğu için aberasyon ile iletilen APS'lerin

      QRS kompleksleri de genellikle sağ dal bloğu paterni morfolojisindedir.

  Bazen çok erken gelen atriyal prematüre atımlar atriyoventriküler düğümü
refrakter dönemde

      yakaladıkları için ventriküle iletilemezler:
Bloke APS .

  APS, bazen sinüs düğümünü kısa süreliğine baskılayabilir.

      Hasta sinüs sendromunda
APS'nin sinüs düğümünü baskılamasına bağlı olarak sinüs pause görülebilir.

  APS'lerde kompansatuar pause çok nadir görülür.APS'nin klinik önemi

  Yapısal kalp hastalığı olmadan da APS görülebilir.

  Atriyumları büyüten hastalıklarda diğer atriyal aritmiler gibi APS'nin görülme sıklığı da artmıştır.

  APS bazen atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter gibi ritm bozukluklarını
tetikleyebilir.

 
Bloke APS'ler bigemine ritm şeklinde ortaya çıkarsa semptomatik bradikardi (egzersiz intoleransı, yorgunluk)

      yapabilir.Bloke APS ile 2. derece AV blok nasıl ayırd edilir?

2.derece AV blokta P dalgasının şekli ve PP intervali değişmemiştir.Referans

  Indian Pacing Electrophysiol J. 2013;13:114-117.

EKG 1.
Atriyal prematüre atım ve ventriküler prematüre atım görülüyor. Prematüre P dalgasının şekli sinüs P'sinin şeklinden
farklı. Öte yandan,
ventriküler prematüre atımın önünda P dalgası bulunmuyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Atriyal prematüre atım.
Prematüre P dalgasının şekli sinüs P'sinin şeklinden farklı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Atriyal prematüre atım.
Prematüre P dalgası kendisinden önceki atımın T dalgasını deforme etmiş. Deforme olmuş T
dalgası
kendinden önceki normal T dalgasından daha farklı bir şekile sahip.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Soldan 4. atım
aberan geçişli APS'dir. Prematüre P dalgası kendisinden önceki atımın T dalgasını deforme etmiş.
Deforme olmuş T dalgasının şekli kendinden önceki normal T dalgasının şeklinden daha farklı.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Ortadaki duraksama bloke olan APS'ye bağlı. Kendisinden bir önceki
T dalgasının son kısmına gömülü olan P dalgası
çok erken geldiği için AV düğümü refrakter (dirençli) dönemde yakalamış, ventriküle iletilememiş ve QRS kompleksini
oluşturamamış.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6.
APS'nin PR intervali sinüs atımının PR intervali nden daha uzun olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7.
Bazı APS'ler aberasyonla iletilmemiş. Öte yandan bazı APS'ler aberasyon ile iletilmiş. A P S lerin P dalgaları sinüs
atımının P dalgaları
ndan farklı şekillere sahip.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8.
Bloke APS. Çok erken gelen atriyal atımlar ventriküle iletilemez. EKG'nin kalibrasyonu 5 mm/mV.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Oran tarafından websitemize bağışlanmıştır.

EKG 9.
İlk 2 P dalgası normal olarak iletilmiş. İkinci atımın T dalgası diğer T dalgalarından farklı, çünkü onu deforme eden bir
P dalgası
var. Erken gelen bu P dalgası ventriküle aberasyon ile iletildiği için geniş QRS oluşturmuş. Daha sonra gelen P
dalgası ventriküle normal olarak iletilmiş
ve dar QRS kompleksi oluşturmuş. Bunu takip eden P dalgası yeterince erken
gelmediği için aberasyon olmadan iletilmiş ve dar QRS kompleksi oluşturmuş. Daha sonraki P dalgası da
normal olarak
iletilmiş
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10a. Yukarıdaki EKG bir gün önce doğum yapmış olan 25 yaşındaki bir kadına ait.
En az 3 farklı şekildeki P dalgaları
değişen atriyal pacemaker ritmini gösteriyor. Farklı odaklardan uyarı çıkınca P dalgalarının şekilleri de farklı oluyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10b. Aynı hastada ertesi gün kaydedilen EKG'de atriyal bigemine ritm görülüyor.

Sinüsten çıkan ve normal iletilen her P dalgasını
ektopik odaktan çıkan ve normal iletilen prematüre atriyal uyarı izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 10c. Aynı hastada birkaç saat sonra kaydedilen EKG'de, daha da erken gelmeye başlayan prematüre atımların aberasyon
ile iletildiği görülüyor.
Bazı P dalgaları ventriküle normal olarak iletiliyor . Prematüre P dalgaları nın bazıları sol anteriyor
fasiküler blok (LAFB)
şeklinde iletilirken bazıları sol dal bloğu (LBBB) şeklinde iletiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2