Tanı kriterleri

  İki prematüre atriyal atımın arka arkaya gelmesidir.

  Uyarı sinüs düğümünden çıkmadığı için, APS'de P dalgasının şekli sinüs P'sininkinden farklıdır.

  Atriyumdaki ektopik odaktan erken çıkan uyarı genellikle normal bir şekilde ventriküle iletilerek

      dar QRS kompleksi oluşturur.

  Daha erken gelen bazı atriyal prematüre atımlar ventriküle aberasyon ile iletilirken geniş QRS oluşturur.

EKG 1. Atriyal couplet.
Atriyal prematüre atımların QRS kompleksleri dar ve P dalgalarının şekilleri de sinüs P'sinin şeklinden
farklı. Resmin solunda görülen geniş QRS kompleksi
ventriküler prematüre atım (VPS) olup önünde P dalgası bulunmuyor
ve tam kompansatuar pause'si var: 632 + 648 = 546 + 734.

Daha detaylı EKG için tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG akut inferiyor miyokard infarktüsü sırasında çekildi. Atriyal couplet izleniyor.
Atriyal ekstrasistollere ait
P dalgaları
sinüs P dalgalarından şekil olarak farklı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı ve ektopik atriyal taşikardi atakları olan 64 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Sinüs P'sinden şekil olarak farklı olan 2 ardışık P dalgası ( iki ardışık atriyal prematüre atım ) = atriyal couplet.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız