Tanım

  Uzun RR intervallerinden sonra ortaya çıkan VPSlerin RR intervalleri kısaldığında (kalp hızı arttığında)
      kaybolmasına
bigemine kuralı - rule of bigeminy denir.

 
Bigemine kuralı genellikle reentri mekanizması ile açıklanır.

  RR intervalleri kısalmadıkça (kalp hızı artmadıkça) VPS'ler
tekrarlamaya meyillidir.Referans

  Circulation 1955;11:422-430

EKG 1. Yukarıdaki 3-kanallı EKG trasesi orta-yaşlı bir kadının Holter kaydından alınmıştır.
Kalp hızı progresif olarak azaldıkça (
RR intervali gittikçe artarken), VPS ortaya çıkmaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan 16 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Uzun RR intervali VPS'lerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.
Kalp hızı artınca (
RR intervali kısalınca), VPS'ler kaybolur.

Dr. Fred Kusumoto'nun yorumu: Bu VPS'ler sağ ventrikül çıkış yolundan kaynaklanmakta ve muhtemelen tetiklenmiş
aktiviteye bağlıdır. Yavaş kalp hızında ortaya çıkması ve kalp hızı artınca da kaybolması bu şekilde açıklanabilir.
Coupling intervalinin sabit olması parasistol tanısından uzaklaştırmaktadır.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı ve hipertansiyonu bulunan 57 yaşındaki bir kadına aittir.
Sadece
RR intervalinin en fazla olduğu siklustan sonra VPS gelmiş.
Kalp hızı arttığı (RR intervali azaldığı) için yeni VPS'ler gelmemiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, başka bir koroner arter hastasına ait.
Sol başta ventriküler bigemine ritm görülüyor.
Kalp hızı artınca (
RR intervali kısalınca) VPS'ler kaybolmuş.
Kalp hızı tekrar yavaşlayınca (
RR intervali artınca), tekrar ventriküler bigemine ritm ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız