Radyoterapinin kalp üzerine etkileri

  Radyasyon tedavisi kalbin tüm kısımlarını tutabilir.

  En sık perikardiyal tutulum görülür.

  Radyoterapi miyokardiyal fibrozis yapabilir. İletim sisteminin komşuluğundaki miyokard fibrozisi

      EKG'de çeşitli iletim anormalliklerine yol açabilir.
Radyoterapiden sonra görülebilen EKG anormallikleri:

  V1-V4 arasında negatif T dalgaları:

            - radyoterapiden sonra
en sık görülen EKG değişikliğidir.

            - radyoterapiden sonra erken dönemde görülür.

            - genellikle 6 ay içinde kaybolur.

  Dal blokları (en sık sağ dal bloğu)

  Her türlü atriyoventriküler (AV) blok

  Hasta sinüs sendromu

  Anormal Q dalgaları

  QRS voltajlarında azalma

  QT-interval uzaması
Referanslar

  Cancer Treatment Reviews 2011;37:391-403.

  Cardiology in Review 2005;13:80-86.

  Cancer 1986;57:929-934.

  Pacing Clin Electrophysiol 1991;14:1112-1118.

  J Am Coll Cardiol 2003;42:743-749.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG 53 yaşındaki bir kadına aittir.
Bu EKG, hasta sol meme kanseri için opere olmadan 6 ay önce kaydedildi.
Hastanın EKOkardiyografisi normal idi (bilinen kalp hastalığı yoktu).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Yukarıdaki EKG aynı kadına aittir.
Postoperatif kemoterapi ve radyoterapi verildikten 6 ay sonra kaydedildi.
Sol dal bloğu geliştiği görülüyor. Aynı gün yapılan EKOkardiyografide de kalpte dilatasyon görülmedi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Yukarıdaki EKG aynı kadına ait olup EKG 1b'den 2 yıl sonra kaydedildi.
Sol dal bloğu devam ediyor. EKOkardiyografide hala kalpte dilatasyon yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 63 yaşındaki bir kadına aittir.
Meme kanseri nedeniyle daha önce sol mastetomi yapılmış. Yukarıdaki EKG ise radyoterapiden 5 yıl sonra kaydedilmiş.
Radyoterapiden sonra en sık görülen EKG değişikliği V1-V4'de
negatif T dalgalarıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, meme kanseri nedeniyle daha önce radyoterapi ve kemoterapi almış olan
70 yaşındaki bir kadına aittir. Yaygın voltaj düşüklüğü izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız