Tanım

  QT interval ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonu gösterir.

  Düzeltilmiş QT intervali
QTc ile gösterilir.QT intervali nasıl ölçülür?

  QT intervali QRS kompleksinin başlangıcından ölçülür.

      Q veya q dalgası yoksa, QT intervalinin başlangıcı olarak R dalgasının başlangıcı alınır.

      T dalgasının sonu QT intervalinin bitişini gösterir.

      T dalgasının inen kolunun bazal çizgiyi kestiği nokta T dalgasının sonu olarak kabul edilir.

  QT interval ölçümü için genellikle standart ECG kaydı

      (
10mm/mV kalibrasyon ve 25 mm/s kayma hızında) yeterlidir.QT interval ölçümü için hangi derivasyon seçilir?

  T dalgasının sonunun belirgin olduğu derivasyonlar arasında

     
en uzun QT intervaline sahip olan derivasyon dikkate alınır.

  Genellikle en doğru sonucu derivasyon
II, V5 veya V6 verir.T dalgasını takip eden U dalgası varsa?

  Bazı araştırıcılar U dalgasının ölçüme katılmamasını önerirler.

      Böyle bir durumda U dalgasının belirgin olmadığı derivasyonların seçilmesini VEYA

      T dalgasının inen klolunuın en dik kısmına teğet çizilecek doğrunun bazal çizgiyi kestiği yerin

      dikkate alınmasını önerirler.

  Bazı araştırıcılar ise U dalgasının da ventrikül repolarizasyonunun bir parçası olduğunu

      ve QT intervalini ölçerken U dalgasının sonuna kadar ölçülmesi gerektiğini ileri sürerler.
QT interval uzaması tanısını koymak için ileri sürülmüş (Bazett'e göre düzeltilmiş) değerler

  1-15 yaş arasında

      Normal: < 440 ms

      Sınırda: 440-460 ms

      Uzamış: > 460 ms

 
Yetişkin erkekte

      Normal: < 430 ms

      Sınırda: 430-450 ms

      Uzamış: > 450 ms

 
Yetişkin kadında

      Normal: < 450 ms

      Sınırda: 450-470 ms

      Uzamış: > 470 ms.
Referanslar

  Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald's Heart Disease.

      2nd baskı. 2012.


  J Am Coll Cardiol 2008;51:2291-2300.