Pseudofüzyon nasıl fark edilir?

  QRS kompleksi şekil olarak normal oluşan (pil uyarısı ile ilgisi olmayan) intrinsik QRS'e benzer.

  Ancak QRS'in üzerinde
pil çıktısı (pacemaker spike) olduğu görülür.

  Üzerinde pil çıktısı görülse de bu QRS'in oluşununa
pil uyarısının katkısı yoktur.

  Pseudofüzyonu takip eden T dalgası, intrinsik QRS'i takip eden T dalgasına benzer.

  Pil çıktısı intrinsik QRS'den önce veya sonra ortaya çıkıyorsa buna Pseudofüzyon
denemez.

  Pil çıktısı
intrinsik QRS tamamlandıktan hemen sonra (ST segmenti içinde) ortaya çıkıyorsa

     
SENSE kusuru var demektir.

  Pil çıktısı
intrinsik QRS başlamadan hemen önce (PR intervali içinde) ortaya çıkıyorsa

     
CAPTURE kusuru var demektir.Pseudofüzyon ile Füzyon arasındaki farklar nelerdir?

  Füzyon atımı şekil olarak ne normal iletilen supraventriküler uyarıya ne de ventriküler atıma benzer.

  Üzerinde pil çıktısı görülen pseudofüzyonda ise QRS'in şekli intrinsik uyarı ile ortaya çıkan QRS'e benzer.

  Pil katkıda bulunduğu için
füzyonu izleyen T dalgasının şekli

      intrinsik QRS'i izleyen T dalgasına
benzemez.

  Pil katkıda bulunmadığı için,
pseudofüzyonu izleyen T dalgasının şekli

      intrinsik QRS'i izleyen T dalgasına
benzer.Pseudofüzyon ile Füzyon'un ortak özelliği nedir?

  Her ikisi de pil çıktısının zamanlaması ile ilgilidir.

      Hastanın intrinsik kalp hızı ile pilin alt hızı yarışmaktadır.Pseudofüzyon görülmesinin klinik önemi

  Pseudofüzyon kötü bir zamanlamayı gösterir.

      İntrinsik kalp hızı ile pilin programlandığı alt hız birbirine yakın olduğu için ortaya çıkar.

  Pseudofüzyon hasta için
tehlike oluşturmaz.

  Pseudofüzyonda pil çıktısı ventrikül depolarizasyonuna katkıda bulunmadığı için,

      iskemik değişiklikler açısından bu atımların yorumlanmasını engellemez.

  Pseudofüzyon sırasında pil boş yere enerji harcadığı için
batarya tüketmektedir.

      Pseudofüzyon sık tekrarlıyorsa pil ayarlarının yeniden yapılması önerilir.

     
Uygun hastalarda

            -
pilin histerezis özelliği aktifleştirilir            VEYA

           
- pilin alt hızı daha da düşürülür (hastanın kendi intrinsik kalp hızı çok düşük değilse).

  Pseudofüzyonun görülmesi pilin
capture yapabildiğini veya yapamadığını GÖSTERMEZ.Referans

  The nuts and bolts of paced ECG interpretation.

      Tom Kenny. 2009. St. Jude Medical. ISBN: 978-1-405-18404-5.

EKG 1a. Yukarıdaki ritm trasesi, kalıcı kalp pili implante edilmiş olan bir hastanın 2-kanallı Holter kaydından alınmıştır.
Temel ritmi dal bloğu zemininde birinci derece AV blok.
Sol taraftan ilk 6 atım
pil atımı dır. Bunu bir adet füzyon atımı izliyor.
Daha sonra 1. derece AV blok şeklindeki
intrinsik normal atım lar geliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit yukarıda izleniyor.

Sol taraftan ilk 4 atım 1. derece AV blok şeklindeki
intrinsik normal atım olup bunu 2 adet pseudofüzyon atımı izliyor.
Bu iki atım üzerindeki pil çıktılarını (pacemaker spike'ları) kaldırırsanız bunlar da normal atımlara benzeyecek.
Bunları da 3 adet füzyon atımı izliyor (ne normal atıma ne de pil uyarısına benziyorlar).
Daha sonra önünda pil çıktıları olan, geniş QRS kompleksli
pil uyarıları geliyor.
Bu kayıt 25 mm/saniye hızında yapılmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. EKG 1b'nin 50 mm/saniye hızında detaylandırılmış trasesi yukarıdadır.
Sol taraftan ilk atım
intrinsik normal atım olup bunu 2 adet pseudofüzyon atımı izliyor.
Bu iki atım üzerindeki pil çıktılarını (pacemaker spike'ları) kaldırırsanız bunlar da normal atımlara benzeyecek.
Bunları da 3 adet füzyon atımı izliyor (ne normal atıma ne de pil uyarısına benziyorlar).
Daha sonra önünda pil çıktısı olan, geniş QRS kompleksli
pil uyarısı geliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Pil hastasında füzyon ve pseudofüzyon,
pilin alt hızı ile intrinsik kalp hızı birbirlerine yaklaştığında ortaya çıkar.
Yukarıdaki örnekte 83/dakika hızından düşmeye başlayan intrinsik kalp hızı 80/dakika civarına gelince
hastanın pili devreye giriyor ve
pseudofüzyon atımları ortaya çıkıyor.
Trasenin sonuna doğru anlık kalp hızı 86/dakikaya yükselince pseudofüzyon kayboluyor ve
normal intrinsik atım izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1e. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Pil ve intrinsik uyarının katkıda bulunma oranlarına bağlı olarak
füzyon atımları farklı şekillerde görülebilir.
Pseudofüzyon atımı ise üzerindeki pacemaker spike'ı kaldırılırsa normal intrinsik atım a benzer.
Pseudofüzyon atımı nda pil uyarısı ventrikül depolarizasyonuna katkıda bulunmamaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1f. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
İntrinsik (hastanın kendi) kalp hızı >70/dakika iken pil devreye girmiyor.
Ne zaman ki intrinsik kalp hızı 70/dakikaya yaklaşıyor (68/dakikaya iniyor),
pseudofüzyon ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1g. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Kayıt hızı 25 mm/saniye.
Pil atımı , normal intrinsik uyarı , füzyon ve pseudofüzyon izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1h. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Kayıt hızı 50 mm/saniye.
Pil atımı , normal intrinsik uyarı , füzyon ve pseudofüzyon izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 1i. Aynı hastanın 2-kanallı Holter trasesinden başka bir kesit daha yukarıda görülüyor.
Kayıt hızı 25 mm/saniye.
Pil atımı , normal intrinsik uyarı , füzyon ve pseudofüzyon izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Yukarıdaki EKG, kalıcı kalp pili olan 61 yaşındaki bir kadına aittir.
Pil uyarıları nın arasında pilden kaynaklanmayan intrinsik atımlar da izleniyor.
Bunlardan en solda olanı bir pseudofüzyon , çünkü pacemaker spike'ı intrinsik QRS 'den farklı bir QRS oluşturamamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız