Propafenon

  Class Ic antiaritmik ilaç olup sodyum kanal blokeridir.

  Ayrıca hafif beta blokaj ve kalsiyum kanal blokaj etkileri de vardır.
Propafenon aşağıdaki durumlarda kullanılmıştır

  paroksismal supraventriküler taşikardi tedavisi.

  ventriküler taşikardinin tedavisi.

  atriyal fibrilasyonun akut sonlandırılmasında.

  VPS ve APS sıklığının azaltılmasında.
Propafenon tedavisi almakta olanlarda görülebilen EKG değişiklikleri
(
terapötik konsantrasyonlarda)

  Atriyal flutter'da atriyum hızının azalması.

  Atriyal fibrilasyonun sinüs ritmine dönmesi.

  APS ve VPS sıklığının azalması.
Propafenon zehirlenmesinde görülebilen EKG anormallikleri

  Bradikardi

  Sinoatriyal blok

  Atriyoventriküler (AV) blok

  Atriyal flutter'da 1:1 atriyoventriküler iletim

  Ventriküler taşikardi

  QRS genişlemesi

  QT interval uzaması (QRS genişlemesine bağlı)

  Kardiyak hafıza (QRS genişlemesi kaybolduktan sonra bile T negatifliğinin sürmesi)
Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  CJEM 2004;6:349-356.

  Indian Pacing Electrophysiol J 2010;10:278-280.

  J Cardiovasc Electrophysiol 2006;17:565-566.

  Pacing Clin Electrophysiol 2007;30:1161-1164.

  Cardiol J 2010;17:619-622.

  J Med Toxicol 2010;6:37-40.

  Mayo Clin Proc 1986;61:98-103.

  Bratisl Lek Listy 2004;105:14-17.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, yaklaşık 20 yıl önce aort kapak replasmanı yapılmış olan, 46 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Sinüs ritmi, birinci derece AV blok, sol atriyal anormallik ve sol aks sapması izleniyor.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastaya ait olan yukarıdaki EKG, EKG 1a'dan yaklaşık bir yıl sonra kaydedilmiştir.
EKG 1b kaydedildiği sırada hasta bir aydır Propafenon tedavisi almaktaydı.
EKG'de sinüs ritmi ve çok geniş QRS kompleksleri (360 msn, sol dal bloğu morfolojisinde) izleniyor.
Bu EKG'den sonra Propafenon kesilmiş.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 1c. Propafenon kesldikten 2 gün sonra kaydedilen EKG yukarıda görülüyor.
QRS genişliği 142 msn'ye gerilemiş. Ritm değişken bloklu atriyal flutter.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 1d. Propafenon kesildikten 4 gün sonra hastaya kardiyoversiyon yapılıyor ve sinüs ritmi sağlanıyor (yukarıda).
Birinci derece AV blok, sol atriyal anormallik ve sol aks sapması izleniyor.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız