4 harfli kod

  Dört harfli pil kodu pilin çalışma şeklini (pil modunu) tanımlamak için kullanılır:

  Bu harfler sırasıyla şunları temsil eder:    PACE ,   SENSE,    INHIBIT / TRIGGER,    RATE .



İlk harf, pilin hangi kalp boşluğundan uyarı verdiğini (PACE ettiğini) gösterir:

  A: Atriyuma uyarı verir (atriyumu pace eder).

  V: Ventriküle uyarı verir (ventrikülü pace eder).

  D: Hem atriyum hem ventrikülü uyarır (D=Dual).

  O: Uyarı vermez (pace etmez).




İkinci harf, pilin hangi kalp boşluğundan duyum aldığını (sense ettiğini) tanımlar

  A: Atriyumdan duyum alır (atriyumu sense eder).

  V: Ventrikülden duyum alır (ventrikülü sense eder).

  D: Hem atriyum hem de ventrikülden duyum alır (D=Dual)

  O: Duyum almaz (sense etmez)




Üçüncü harf, pilin kalp boşluklarından aldığı duyuma nasıl yanıt verebileceğini tanımlar

  I (Inhibit): Uyarı vermeyi (pace etmeyi) engeller. Kalp boşluğundaki depolarizasyonu hissedince

      o boşluktan uyarı vermeyi durdurur (pace etmez).

  T (
Trigger): Uyarı vermeyi (pace etmeyi) tetikler.

  D (
Dual): Uyarı vermeyi hem engelleyebilir hem de tetikleyebilir.

  O: Duyuma yanıt yoktur.




Dördüncü harf, pilin hız modulasyonu (rate modulation, rate response) olup olmadığını tanımlar:

  R: Hız modülasyonu var (rate modulation).

  O: Hız modülasyonu yok.

  Hız modülasyonu hastanın kalp hızın artmasının gerektiği egzersiz veya stres durumlarında

      pilin hızının artmasını sağlar.

  Hız modülasyonu olan pillerde bir alt limit bir de üst limit tanımlanır.

      Hasta egzersize başlayınca, pilin uyarı verme hızı önceden tanımlanmış olan üst hız limitine kadar artırılabilir.





Pil modlarına örnekler:


VVI

  İlk harf V: ventrikülden uyarı verir (pace eder).

  İkinci harf V: ventrikülden duyum alır (sense eder).

  Üçüncü harf I: ventrikülden duyum alırsa (sense ederse) ventrikülden uyarı vermeyi (pace etmeyi) inhibe eder.


  Atriyal fibrilasyon hastalarında tercih edilen pil modu VVI veya VVIR'dır.




AAI

  İlk harf A: atriyumdan uyarı verir (pace eder).

  İkinci harf A: atriyumdan duyum alır (sense eder).

  Üçüncü harf I: atriyumdan duyum alırsa (sense ederse) atriyumdan uyarı vermeyi (pace etmeyi) inhibe eder.


  Atriyoventriküler (AV) iletimi normal olan hastalarda ventrikülün normal sıralı uyarılmasını sağlamak amacıyla

      AAI modu tercih edilebilir.

      Sinüs düğümü disfonksiyonu olanlarda AV iletim normal ise semptomatik bradikardi için AAI modu kullanılabilir.

  AV blok veya atriyal fibrilasyon varsa AAI modu seçilmez.

  AAI modunda çalışan pilin üzerine mıknatıs konarsa pil AOO moduna geçer:

      pil alttaki atriyal ritmi hissetmeden (sense etmeden) asenkron atriyal uyarı verir.

      Eğer alttaki atriyal hız pil hızının altında ise o halde atriyumdan verilen pil uyarıları görülecektir.




DDD

  İlk harf D: Hem atriyum hem de ventrikülden uyarı verebilir (pace edebilir).

  İkinci harf D: Hem atriyum hem de ventrikülden duyum alabilir (sense edebilir).

  Üçüncü harf D:

      Atriyumdan duyum alırsa (sense ederse) atriyumdan uyarı vermeyi (pace etmeyi) inhibe eder, ventrikülden uyarı

      vermeyi tetikler.

      Ventrikülden duyum alırsa (sense ederse) hem ventrikülden hem de atriyumdan uyarı vermeyi (pace etmeyi)

      inhibe eder.


  DDD modunda çalışan pilin üzerine mıknatıs konarsa pil DOO moduna geçer:

      pil alttaki ritmi hissetmeden (sense etmeden) asenkron atriyal ve ventriküler uyarılar verir.




VDD

  İlk harf V: Ventrikülden uyarı verir (pace eder).

  İkinci harf D: Hem atriyum hem de ventrikülden duyum alabilir (sense edebilir).

  Üçüncü harf D:

      Atriyumdan duyum alırsa (sense ederse) ventrikülden uyarı vermeyi tetikler (pace eder).

      Ventrikülden duyum alırsa (sense ederse) ventrikülden uyarı vermeyi (pace etmeyi) inhibe eder.


  VDD modunda çalışan pilin üzerine mıknatıs konarsa pil VOO moduna geçer:

      pil alttaki ritmi hissetmeden (sense etmeden) ventriküler uyarılar verir.