EKG 1a. Yukarıdaki EKG, AV tam blok nedeniyle DDDR tipi kalıcı kalp pili implante edilmiş olan 65 yaşındaki bir kadına aittir.
EKG'nin orta kısmında da görüldüğü üzere atriyal P dalgasını sağ atriyumdaki, elektrodu yoluyla fark eden pil, programlanan AV
gecikme süresinden sonra
ventriküldeki elektrodundan uyarı vermiş ancak beklenen yerde geniş QRS oluşturamamış yani pil
ventrikülü uyaramamış. Ventrikülden pil uyarısı gelmeyince kısa süreli
dar QRS kompleksli nodal escape ritm devreye girmiş.
Bu hastada pil disfonksiyonunun sebebi sağ ventrikül apeksindeki pil elektrodunun yerinden oynaması ve bazı anlarda
miyokarda temas etmemesi idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada pil disfonksiyonu düzeltilmeden önce çekilen başka bir EKG yukarıda görülüyor. Pilin sağ atriyuma
yerleştirilmiş elektrodunda sorun olmadığı için pil her zaman atriyal depolarizasyonu yani P dalgasını fark ediyor ve önceden
programlandığı gibi 150 msn sonra.
ventriküldeki elektrodundan uyarı (spike) veriyor ancak beklenen yerde geniş QRS
oluşturamıyor
çünkü ventriküldeki elektrod miyokarda temas etmiyor. Aynı hata ikinci defa tekrarlanınca dar QRS kompleksli
nodal escape atım ortaya çıkmış. Daha sonra ventrikül içindeki elektroddan gelen pil uyarısı
ventrikülü uyarmakta başarılı
olmuş ve geniş QRS kompleksi ortaya çıkmış
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastada pil disfonksiyonu düzeltilmeden önce çekilen farklı bir EKG daha. Pilin sağ atriyuma yerleştirilmiş
elektrodunda sorun olmadığı için pil her zaman atriyal depolarizasyonu yani P dalgasını fark ediyor ve önceden programlandığı
gibi 150 msn sonra.
ventriküldeki elektrodundan uyarı (spike) veriyor ancak beklenen yerde geniş QRS oluşturamıyor çünkü
ventriküldeki elektrod miyokarda temas etmiyor. Aynı hata
ikinci defa tekrarlanınca dar QRS kompleksli nodal escape atım
ortaya çıkmış
. Daha sonra ventrikül içindeki elektroddan gelen pil uyarısı ventrikülü uyarmakta başarılı olmuş ve 5 kalp siklusu
boyunca geniş QRS kompleksleri ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Yukarıdaki EKG, aynı hastada ventriküler elektrod repoze edildikten ve pil disfonksiyonu kaybolduktan sonra çekildi.
Pil artık normal fonksiyon görüyor. Atriyal hız (P hızı) yeteri kadar iyi olduğu için atriyal elektroddan uyarı çıkmıyor.
Bu sebeple P dalgalarından önce gelen pil çıktısı (spike) bulunmuyor. Atriyal hız (PP aralıkları) normal olarak değiştiği için
P dalgalarını takip eden QRS aralıkları da normal olarak değişiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Pil disfonksiyonu olan bir hastanın EKG'si.
Mavi oklar ventrikülü uyarmada başarılı olan spike'ları gösteriyor.
Kırmızı ok
ile gösterilen spike sonrası QRS oluşmamış (pace kusuru). Yeşil ok ise supraventriküler veya pilden uyarı gelmemesi
üzerine devreye giren VPS'yi işaret ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Pil disfonksiyonu. Ventrikülü uyarmada başarılı olan spike'lar
mavi oklar ile, başarısız olan spike'lar kırmızı oklar ile
(pace etme kusuru),
yeşil oklar ise ventriküler kaçış ritmini gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (LVEF %30) olan 75 yaşındaki bir kadına aittir.
Bu hastaya 4 yıl önce CRT-D kalıcı kalp pili implante edilmiş.
Pil kontrolünde, pil elektrodunda problem olduğu söylenerek hastanemize gönderilmiş.
EKG'de sinüs ritmi ve sol dal bloğu izleniyor. Pil uyarıları (çıktıları) görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Hastada pil elektrodunda eşik yükselmesi olduğu tespit edildi.Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız