Tanım

  Ventriküler parasistol bir tür korumalı, bağımsız ve düzenli bir ektopik ventriküler ritmdir.

 
Koruma ile kastedilen kalbin diğer bölgelerinden çıkan uyarıların ektopik ventriküler odağın

      ritmisitesini bozamamasıdır
.

  Bazı parasistolik VPS'lerin arasındaki uzun süre, aslında

     
iki parasistolik VPS arasındaki en kısa sürenin katları şeklindedir.

  Parasistolik odak temel kalp ritminden etkilenmediği (bağımsız olduğu) için parasistolik VPS'ler bazen

      çevresindeki miyokardın refrakter dönemine rastlayarak ventrikülü depolarize edemez.

      Bu sebepledir ki bazı interektopik intervaller, en kısa interektopik intervalin katları şeklinde olur.

  Parasistolik odağın
temel kardiyak ritmden bağımsız olmasının sonucunda

      1.
Füzyon atımları.

      2.
Değişken coupling intervalleri ortaya çıkar.

  Ventriküler parasistolik ritmin
otomatik olduğu düşünülmektedir.Ventriküler parasistolik ritmden ne zaman şüphelenilir?

  Sabit coupling intervalinin olmaması (değişken coupling intervali

      (parasistolik VPS ile öncesindeki QRS arasındaki sürenin sabit olmaması).

 
Füzyon atımlarının görülmesi.

  Uzun aralıklı parasistolik VPS'ler arasındaki sürenin

     
en kısa interektopik intervallerin katları şeklinde olması.Referanslar

  Learning Electrocardiography. A Complete Course.

      Jules Constant. Third Edition. 1987. Little, Brown and Company.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, daha önce kalıcı kalp pili implante edilmiş olan ve
sık VPS izlenen 78 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ventriküle normal olarak iletilen atımların önünda P dalgaları bulunuyor .
Parasistolik VPS'lerin önünde ne P dalgası ne de pil çıktısı var .
Pil tarafından oluşturulan uyarıların önünde pil çıktıları bulunuyor .
Bir adet füzyon atımı da mevcut (ne pil uyarısı ne de normal yolla oluşan QRS'lere benziyor) .
2. ve 3. VPS'ler arasındaki interval 1. ve 2. VPSlerin arasındaki intervalin katıdır (2x) .
Parasistol tanısını destekleyen bir diğer bulgu da
VPSlerin değişen eşleşme intervalleridir (620, 660, 655 milisaniye).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız