AV düğümün beklenen sinüs uyarısı gelmeden önce uyarı çıkarmasıdır.

 
Nodal escape atımda ise beklenen sinüs uyarısından daha geç gelen nodal atım vardır.

  Uyarılar AV düğümden çıktığı için genellikle önünde P dalgası olmayan dar QRS kompleksleri vardır.

  Nadiren, QRS kompleksinin hemen önünde PR mesafesi ve P dalga süresi normalden kısa olan

      negatif P dalgası görülebilir.

EKG 1. Koroner arterleri normal olan orta yaşlı bir erkekte
nodal erken atım izleniyor. QRS'in önünde P dalgası yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı ve sistolik kalp yetmezliği olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Nodal erken atım görülüyor.
Nodal atımın hemen önündeki P dalgasıkısa bir PR intervali izliyor.
PR intervalindeki bu kısalma aksesuar yola bağlı değil, delta dalgası yok.
Bu kısa PR intervali sadece nodal erken atımın tesadüfi zamanlamasına bağlı.
Bu bir atriyal prematüre atım değil, çünkü PP intervalleri değişmemiş, P dalga şekilleri de aynı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız