Konjenital olarak düzeltilmiş transpozisyon
veya ventriküler inversiyon da denir.

  Atriyoventriküler (
AV) ve Ventriküloarteriyel (VA) diskordans birlikte bulunur.

  EKG bulgularına, eşlik eden anomalilerin de katkısı olur.
Büyük arterlerin l-transpozisyonu, ventriküler inversiyon ve EKG
(eşlik eden başka anomali yok iken)


  Bu hastalarda normal septal aktivasyon tersine dönmüştür.

  İnterventriküler septum
normalde soldan sağa doğru aktive olur ve

      normal bireylerde sol prekordiyallerde (V5-V6) septal q dalgası oluşturur.

  Bu hastalarda
normal septal aktivasyon tersine dönmüştür

      Bu nedenle en tipik EKG bulgusu
sol prekordiyallerde septal q dalgasının görülmemesi ve

     
sağ prekordiyallerde küçük r dalgasının görülmemesidir.

      Bu nedenle sağ prekordiyallerde (V1-V2) septal q dalgası görülür.

  Ventriküler inversiyon vakalarının %10-25'inde
AV tam blok bulunur.

  Ventriküler inversiyon vakalarının %10-25'inde
1. veya 2. derece AV blok bulunur.

  Atriyumlar normal yerinde olduğu için P dalgasının aks ve morfolojisinin normal olması beklenir.

  l-transpozisyon genellikle hayat boyu asemptomatik seyreder.
Büyük arterlerin l-transpozisyonuna eşlik eden anomaliler var iken EKG bulguları

  Ventriküler inversiyon vakalarının %80'inde VSD bulunur.

 
WPW paterni (kısa PR intervali ve delta dalgası) l-transpozisyon olgularında normalden sık bulunur.Referans

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Circulation 1983;67:1374-1377.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, 11 yaşındaki bir çocuğa aittir. Düzeltilmiş transpozisyon olan bu hastada situs inversus ve dextrokardi
bulunuyor. Septal q dalgası olmayıp C1'de QS örneği var. Hasta asemptomatik.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, 9 yaşındaki bir çocukta SVT atağı sırasında kaydedildi. Hastada corrected transpozisyon, pulmoner
stenoz, situs solitus ve mezokardi var. Bu hastaya 2.5 yaşında iken conduit ile pulmoner darlık için tamir yapılmış.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastanın, Adenozin ile SVT kontrol altına alındıktan sonra kaydedilen EKG'si yukarıdadır.
Hastaya daha önce kalıcı kalp pili de implante edilmiş. Pilin alt hız limiti 70/dakika olarak ayarlanmış.
EKG'nin sağ yarısında pil devreye girmemiş. Septal q dalgası yok.
Ayrıca kendi ritminde iken WPW örneği (delta dalgası) izleniyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, daha önce TGA için opere edilmiş olan 3 yaşındaki bir çocuğa aittir.
P dalgaları kendisinden önceki T dalgasının inen kolu içinde görülüyor: 1.derece AV blok

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, corrected transpozisyon tanısı almış 13 yaşındaki bir çocuğa aittir.
PR mesafesi uzamış: 1. derece AV blok.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nazlıhan Günal tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın bir yıl önceki EKG'si yukarıda görülüyor.
Bazı P dalgaları 1. derece AV blok ile ventriküle iletilmiş.
Arada gelen nodal (junctional) prematüre atımların önünde P dalgaları yok.
Bu nodal (junctional) prematüre atımlara ait retrograd P dalgaları T dalgalarının üzerine denk geliyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nazlıhan Günal tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Yukarıdaki EKG de aynı çocuğa ait olup bir yıl önce, EKG 4b'nin kaydedildiği gün, yapılan efor testinden alınmıştır.
Efor testi sırasında geçici olarak delta dalgaları ve kısa PR intervali ortaya çıkıyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nazlıhan Günal tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız