Tanı kriterleri

  QRS süresi < 120ms.

  Frontal düzlemde QRS aksı yetişkinlerde
90° ve 180° arasındadır: sağ aks sapması.

      İzole LPFB tanısı için sağ aks sapmasının diğer sebepleri olan

            - zayıf bir kişideki vertikal kalp

            - sağ ventrikül hipertrofisi

            - büyük lateral infarktüs                         olmamalıdır.

 
D1, aVL'de rS paterni bulunur.

 
D3, aVF'de qR paterni bulunur.Klinik önemi

  İzole LPFB çok nadir görülür.

  LPFB sıklıkla sağ dal bloğu (RBBB) ile beraberdir.

  Akut miyokard infarktüsü sırasında RBBB + LPFB gelişmesi kötü prognozu gösterir.

  RBBB + LPFB gelişen hastaların AV tam bloğa ilerleme ihtimali yüksektir.
Referanslar

  Circulation 2009;119:e235-e240

  Circulation 2007;115:1154-1163

EKG 1. Sol arka dalcık bloğu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Otuzdokuz yaşındaki erkek hastada sol arka hemiblok.
Ayrıca sağ atriyal anormallik (II'de yüksek ve sivri P dalgaları) de mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada sol arka fasiküler blok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve hipertansiyonu olan 62 yaşındaki bir has-
taya ait. Sol arka fasiküler blok yanında sağ dal bloğu, sağ atriyal anormallik ve sol atriyal anormallik de mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG koroner bypass ameliyatı olmuş 78 yaşındaki bir kadına ait. Sol arka fasiküler blok ve sağ dal bloğu var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, üç damar hastalığı nedeniyle koroner bypass ameliyatı olmuş 75 yaşındaki hipertansif bir kadına ait
Sol arka fasiküler blok ve sağ dal bloğu izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG 55 yaşındaki bir erkeğe ait olup sol arka fasiküler blok ve sağ dal bloğu izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG 78 yaşındaki bir erkeğe ait olup sık VPS, sol arka fasiküler blok ve sağ dal bloğu izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, Circumflex ve sağ koroner arteri hasta olan 76 yaşındaki bir kadına ait. Hipertansiyon ve sol ventrikül
hipertrofisi de mevcut olan bu hastada İVS kalınlığı 1.7cm, sol ventrikül arkja duvarı 1.2 cm ölçüldü.
Sol arka fasiküler blok ve sağ dal bloğu var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografisi normal olan 10 yaşındaki bir kıza aittir.
Sağ dal bloğu paterni ve sol posteriyor fasiküler blok izleniyor.
QRS aksı + 120 derece civarında (sağ aks sapması).

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) olan 69 yaşındaki bir kadına aittir.
Koroner arterleri normal olan bu hastanın EKOkardiyografisinde sağ ventrikül ve sağ atriyum ileri derecede dilate idi.
Düşük voltaj, atriyal fibrilasyon, sağ dal bloğu ve sol posteriyor fasiküler blok izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2