Tanı kriterleri

  Ekstremite derivasyonlarında QRS kompleksinin amplitüdlerinin (yüksekliklerinin) < 5mm (0.5mV)

      olmasıdır.

  Prekordiyal (göğüs) derivasyonlarında QRS amplitüdlerinin
< 10mm (1mV) olmasıdır.


Düşük voltajın görülebildiği durumlar

  Perikardiyal efüzyon

  Konstriktif perikardit

  Hipotiroidizm

  Amiloidoz

  Morbid obesite

  Pnömotoraks

  Plevral efüzyon

  Amfizem

  Skleroderma

  Akut pulmoner emboli

  Anasarka

  Adrenal yetmezlikSadece ekstremite derivasyonlarında düşük voltaj görülmesi

  Dilate kardiyomiyopati hastalarında bu duruma daha sık rastlandığı bildirilmiştir.
Bazı konjestif kalp yetmezliği hastalarında tedavi öncesinde var olan voltaj düşüklüğü,
yoğun diüretik tedavi sonrasında artabilir.Aşağıdaki üçlü görüldüğünde sol pnömotoraksın ekarte edilmesi önerilir

  Derivasyon I'de izole voltaj düşüklüğü

  Anteriyorda R progresyon kaybı

  Derivasyon aVF
/Derivasyon I'deki QRS yükseklik oranının > 2 olmasıReferanslar

  Journal of Electrocardiology 2008;41:281-286.

  Am J Emerg Med 2008;26:959-962.

EKG 1. Uzun süredir amfizem tanısı ile izlenmekte olan bir hastada düşük voltaj görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Voltaj düşüklüğü olan hastalarda akut miyokard infarktüsü geliştiği zaman,
ST yükselmesini ilk anda tanımak da zor
olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Beden kütle indeksi 49 olan morbid obez bir kadının EKG'sinde ekstremite derivasyonlarında
voltaj düşüklüğü izleniyor.
Uzun süredir hipertansif olan bu hasta 4'lü antihipertansif ilaç kullanıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG perikardiyal efüzyonu olan 58 yaşındaki bir erkeğe ait olup düşük voltaj izlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG 63 yaşındaki hipertansif, diyabetik ve obez bir kadına ait.
Ekstremite derivasyonlarında düşük voltaj var.
Ayrıca
PR intervali uzamış : birinci derece atriyoventriküler (av) blok.
Düşük voltaj nedeniyle PR interval uzamasını ekstremite derivasyonlarında ilk anda farketmek zor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Daha sonra aynı hastada EKG'nin kalibrasyonu
20 mm/mV olarak yeniden ayarlandı.
Bu şekilde ekstremite derivasyonlarında
P dalgaları ve uzamış PR intervalini farketmek artık daha kolay.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, ortopne tanımlayan 82 yaşındaki bir kadına aittir.
Ekokardiyografide hafif mitral darlığı ve sağ kalp yetmezliği gözlendi. Perikardiyal efüzyon izlenmedi.
Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcut.
Bu EKG'den sonra hastaya digoxin ve diüretik tedavisi başlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada birkaç gün içinde diüretik tedavi ile 7 kg kaybettikten sonra alınan EKG kaydı yukarıdadır.
Ortopnesi kaybolmuş olan hastanın ritmi hala atriyal fibrilasyon ancak şimdi QRS amplitüdleri artmış.
Yukarıdaki EKG'de ayrıca Digoxin etkisi de izleniyor (prekordiyallerde ve I, II, aVF'de hamak şeklinde ST segment çökmesi var).
Digoxin etkisi, digoxin zehirlenmesi anlamına gelmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Dilate kardiyomiyopatisi olan 73 yaşındaki erkek hastada, sadece ekstremite derivasyonlarında bulunan düşük voltaj.
Dilate kardiyomiyopati için spesifik olmamakla birlikte, ekstremite derivasyonları ile sınırlı olan düşük voltaja
bu hasta grubunda daha sık rastlandığı bildirilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 68 yaşındaki diyabetik bir kadına aittir.
Düşük voltaj nedeniyle
P dalgalarını ilk bakışta fark etmek zor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2