Ahmad Usaid Qureshi, Dr. : Atriyal izomerizm

  Ahmet Uzan, Dr. : Adenozin, De Winter T dalgası

  Alex Horby Christensen, Dr. : ARVD

  Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve Aves Yayıncılık : AV tam blok, Hipotermi, J dalgası, Hipertrofik kardiyomiyopati, Kounis sendromu, Bal zehirlenmesi, Perikardın konjenital yokluğu, Pulmoner darlık, Miyokardit, Brugada paterni

  Andrea Barison, Dr. : Dextrokardi

  Andrew Krahn, Dr. : CPVT, Mobitz Tip 2

  Antoine Leenhardt, Dr. : Short coupled TdP

  Arnel Carmona, Atriyal Disosiasyon - Çift P

  Barbara Vrandecic, Dr. : Kalp tümörleri (fibroma)

  Beata Podlejska, Dr. : Pektus ekskavatum

  Beatrice Brembilla, Dr. : İntermittent WPW

  Bernard Belhassen, Prof. Dr. : Belhassen VT (fasiküler VT)

  Birgül Varan, Prof. Dr. : Atriyal flutter (pediatrik), Adenozin, AV tam blok, Uzun QT sendromu, Alternans

  Bülent Oran, Prof. Dr. : APS, AVNRT

  Bülent Özin, Prof. Dr. : VT, WPW sendromunda atriyal fibrilasyon

  Carlo Napolitano, Dr. : Uzun QT sendromu

  Cegerğun Polat, Dr. : Ventriküler taşikardi, Füzyon atımı

  Christian Balmer, Dr. : İntermitan WPW

  Christopher Rausch, Dr. : İntermitan WPW

  Crochan O'Sullivan, Dr. : Tremor artefaktı

  Dorota Zysko, Dr. : Sinüs arresti (vazovagal senkop)

  Ender Soydan, Doç. Dr. : Cisplatin / Cisplatinum, Cytarabine - Cytosine Arabinoside, Amiloidoz

  Erkan Kısacık, Dr. : Atriyal flutter, Hipokalemi, Cisplatin, Sol dal bloğu, Ventriküler taşikardi

  Ersin Sarıçam, Uz. Dr. : Erken repolarizasyon, Akut ön duvar miyokard infarktüsü

  Ertan Vuruşkan, Uz. Dr. : Erken repolarizasyon

  Esra Doğan : Atriyal Flutter, Kalp Pili EKG'leri, Hipertrofik Kardiyomiyopati, Ventriküler quadrigemine

  Eyal Nof, Dr. : CPVT

  Fatih Paşa Tatar, Dr. : Subaraknoid kanama

  Fikret Ağır, Dr. : WPW sendromunda atriyal fibrilasyon

  Frank Marcus, Dr. : ARVD

  Fred Kusumoto, Dr. : WPW sendromunda atriyal fibrilasyon

      Yorum: Rule of Bigeminy - Bigemine Kuralı, Atriyal flutter, LVOT VT, RVOT VT

  Ganesh Venkataraman, Dr. : Flekainid toksisitesi

  Gülay Çopur, Uz. Dr. : WPW sendromu, Wenkebach AV blok

  Hakan Erdoğan, Dr. : Hiperkalemi ve EKG

  Hakan Güllü, Prof. Dr. : Miyokardit, Sinüs bradikardisi, 2:1 AV blok, Perikardit, Alternans, Supraventriküler taşikardi

  Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. : Brugada sendromu, Uzun QT

  Hüseyin Narcı, Dr. : Digoksin

  İlyas Atar, Doç. Dr. : Nodal ritm (retrograd atriyal aktivasyon)

  Jean-Christophe EICHER, Dr. : Perikardın konjenital yokluğu

  Karim Wahbi, Dr. : Miyotonik distrofi

  Kenji Yodogawa, Dr. : ARVD

  Konstantinos Letsas, Dr. : Brugada sendromu

  Laura C Wesson, Dr. : Hiperkalsemi

  Mahmut Gökdemir, Uz. Dr. : Sinüs arresti, Sağ ventrikül hipertrofisi, Sol ventrikül hipertrofisi, Sağ dal bloğu, Biventriküler hipertrofi, WPW sendromu, ASD, VSD, Sağ atriyal anormallik, ToF, Normal varyant, Ebstein anomalisi, Aort koarktasyonu, Nonkompaksiyon, Normal pediatrik EKG örnekleri, 1. derece AV blok, Discrete subaortik membran, Aort darlığı, Kısa PR intervali, 2:1 AV blok, Uzun QT intervali, ARVD, Nodal taşikardi, l-TGA, Kardiyak tümörler, Triküspid atrezisi, Sinüs aritmisi, Konstriktif perikardit, Atriyal flutter, İzomerizm, Kaçış ritmi, Amitraz zehirlenmesi, Rule of Bigeminy - Bigemine Kuralı, Adenozin , Pil EKG'si, LPFB, Konjenital AV tam blok, Neonatal VT, Crochetage bulgusu

  Mehmet Keçeci : Ventrikül Fibrilasyonu

  Mehmet Serdar Yıldırım, Dr. : Pnömotoraks

  Meral Türkmen, Uz. Dr. : Hipokalemi, Cisplatin

  Muazzez Işık Sönmez, Dr. : Hiperkalemi

  Naile Eriş Güdül, Dr. : Asistoli

  Netherlands Heart Journal : Hipotermi, Dekstrokardi, Nodal ritm, Digoxin zehirlenmesi

  Nazlıhan Günal, Prof. Dr. : l-TGA, l-transpozisyon, Sinüs arresti, Aberasyon, Atriyal prematüre atım, Fallot Tetralojisi, VSD

  Nicholas George Kounis, Prof. Dr. : Kounis sendromu

  Nicola Monteforte, Dr. : Kısa QT sendromu

  Nils Johnson, Dr. : Takotsubo kardiyomiyopatisi

  Peter Kukla, Dr. : CPVT, Torsades de pointes, Bloklu atriyal taşikardi, SA çıkış bloğu, Mobitz Tip 2, RVOT VT, ARVD, Ebstein anomalisi, Hiperkalemi, Long QT, Asistoli, AV Kanal Defekti, Yalancı-pil sendromu, 1. derece AV blok, Ekstrasistol sonrası T ve U dalgası değişiklikleri, Fabry hastalığı, Skleroderma, Sağ dal bloğu

  Preben Bjerregaard, Prof. Dr. : Kısa QT sendromu

  Raffaella Bloise, Dr. : Uzun QT sendromu

  Rainer Schimpf, Dr. : Uzun QT sendromu, Kısa QT sendromu, Brugada sendromu

  Ramon Brugada, Dr., Brugada sendromu

  Remzi Karaoğuz , Prof. Dr. : APS, WPW sendromu, VT, VF, VPS

  R Krishna Kumar, Prof. Dr. : PDA

  Sancar Eminoğlu, Dr. : Triküspid atrezisi

  Salim R. Rezaie, Dr. : 5-Florourasil (5-FU)

  Sang-Ho Park, Dr. : Takotsubo kardiyomiyopatisi

  Serhat Günlü, Uz. Dr. : Kısa QT sendromu

  Sırlı Bulut, Dr. : Digoksin, İdioventriküler ritm, Bidirectional VPS, Atriyal fibrilasyon

  Silvia Priori, Prof. Dr. : Uzun QT sendromu, CPVT

  Sinan Altan Kocaman, Doç. Dr. : Nodal ritm, Atriyal flutter, Atriyal fibrilasyon, İntermitant WPW, AVNRT, Sinüs arresti, Hiperkalemi, Nodal ritm, Füzyon atımı, R-on-T ve polimorfik Ventriküler Taşikardi (VT), Ventriküler taşikardi

  Texas Heart Institute Journal : Biventriküler Takotsubo kardiyomiyopatisi, Doxorubisin kardiyomiyopatisi, Apikal hipertrofik kardiyomiyopati, Apikal kardiyomiyopatide kalsifiye sol ventrikül apex anevrizması, Kardiyak amiloidoz, Akut posteriyor miyokard infarktüsü, Kalp tamponadında QRS alternansı, Varicella miyoperikarditi, Torsades de Pointes, Propafenon toksisitesi

  Tevfik Karagöz, Prof. Dr. : ASD, WPW sendromu, Ektopik atriyal taşikardi, Aberasyon, Nodal ritm, Atriyal fibrilasyon gibi ritmler

  Thomas Rostock, Dr. : Danon hastalığı

  Torsten Konrad, Dr. : Danon hastalığı

  Veli Vefalı, Dr. : Amiodaron

  Wayne Whitwam, Dr. : Propafenon zehirlenmesi, VT'de ATP uygulaması, Aberasyon

  Woody Benson, Dr. : Andersen-Tawil sendromu