Lewis derivasyonu - S5 lead

  İlk olarak Sir Thomas Lewis (1881-1945) tarafından atriyal fibrilasyonda fibrilasyon dalgalarını

      daha net görebilmek amacıyla önerilmiştir.

  S5 derivasyonu olarak da adlandırılır.

  Lewis modifikasyonu prekordiyal elektrodları etkilemez.
S5 derivasyonu nasıl kaydedilir?

  Sağ kol (RA) elektrodu sternumun sağına, 2. interkostal aralığa yerleştirilir.

  Sol kol (LA) elektrodu sternumun sağına, 4. interkostal aralığa yerleştirilir.

  Ayak elektrodları aynı yerdedir. Ayakta veya bacağın karın ile birleştiği yerde olabilir.

  Kalibrasyon ayarı 20mm/mV'a alınırsa atriyal aktivite daha da kolay görülecektir.
Lewis derivasyonu atriyal aktiviteyi belirgin olarak görmek için kullanılır

  Atriyal flutter'da flutter dalgalarını belirgin olarak görebilmek için.

  Geniş QRS taşikardisinde P dalgalarını görebilmek için.

      SVT ile VT ayırımı yapabilmek için AV disosiasyonu görebilmek amacıyla P dalgası aranır.

      Standart elektrod yerleşimi ile VT'lerde AV disosiasyon %50'den az olguda görülür.

      S5 elektrodu P dalgalarını ve dolayısı ile (varsa) AV disosiasyonun görülmesini kolaylaştırır.
Referanslar

  Circulation 2009;119:e592-e593.

  J Emerg Med 2012;43:e97-9. doi: 10.1016/j.jemermed.2009.08.057.

Resim 1a. Lewis derivasyonunda elektrodların yerleşimi yukarıda gösteriliyor.
Ayak elektrodları ayak bileklerine veya aynı hizada olmak koşulu ile karın alt kısmına yerleştirilebilir.
Lewis modifikasyonu standart göğüs elektrodları (V1-V6) ile ilgili değildir.
Resim 1b. Standart 12 derivasyonlu EKG kaydı alınırken göğüs derivasyonlarının yerleşimi.
V1 elektrodu 4. interkostal aralıkta sternumun sağına yerleştirilir.
Midklaviküler hat mavi dikey çizgi ile gösterilmiş.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, kronik atriyal flutter tanısı almış olan 74 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Normal elektrod yerleşiminde, 4:1 geçişli flutter dalgaları sadece V1'de belirgin görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada Lewis modifikasyonu ile tekrarlanan EKG kaydı yukarıda görülüyor.
Bu defa flutter dalgaları I, III, aVL ve aVF'de belirgin olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız