Tanım

  Mast hücre aktivasyonunun görüldüğü durumlarla eşzamanlı olarak ortaya çıkan akut koroner sendromdur.

  Kounis sendromunda anaflaksinin primer oluşum yeri ve hedefi kalptir.

  Öte yandan Kounis sendromu, hipersensitivite miyokarditi değildir ve ayırımı yapılmalıdır.
Kounis sendromunun 3 türü vardır

  Tip 1: Normal veya normale yakın koroner arterleri olan hastada koroner arter hastalığı için risk faktörleri

      yok iken akut allerjik atak ile beraber koroner arter spazmının ortaya çımasıdır.

      Bu sırada kardiyak enzimlerde yükselme olabilir veya olmayabilir.

 
Tip 2: Hastada sessiz ancak önceden var olan ateromatöz lezyonlar bulunur. Akut allerjik ataklar sırasında

      bu ateromatöz lezyonlarda koroner arter spazmı, plak erozyonu veya plak rüptürü gelişerek akut miyokard

      infarktüsüne yol açar.

 
Tip 3: İlaç kaplı stent implantasyonu ve stent trombozu sırasında gelişen hipersensitivite reaksiyonlarıdır.Kounis Sendromunda görülebilen EKG anormallikleri

  Sinüs bradikardisi

  Sinüs taşikardisi

  Atriyal fibrilasyon

  Nodal ritm

  ST segment çökmesi veya yükselmesi

  T dalgası inversiyonu veya düzleşmesi

  QRS genişlemesi

  Uzamış QT intervali

  Ventriküler aritmiler (sık VPS, ventriküler bigemine, Ventriküler fibrilasyon)
Referanslar

  Future Cardiol 2011;7:805-824.

  Can J Cardiol 2002;18:508-511.

  Int J Cardiol 2010;145:553.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG 13 yaşındaki bir kıza ait olup Rubella aşısına allerjik reaksiyon geliştikten dakikalar sonra ve
ani ölümden 2 saat önce kaydedilmiştir. Sinüs taşikardisi, düşük voltaj, aVL'de ST yükselmesi, V5'te T düzleşmesi,
V6'da T negatifliği, V1-V4 arasında R amplitüdünde azalma görülmektedir. Koroner histolojik
incelemede intima, media ve adventisyanın çok sayıda eozinofil ve Mast hücresi ile infiltre olduğu gözlendi.

Yukarıdaki EKG, Prof. Dr. Nicholas George Kounis tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 1b. Yukarıdaki EKG, aynı hastada ani ölümden 1 saat önce kaydedildi. Sinüs taşikardisi, düşük voltaj,
aVL'de ST yükselmesi, V5'te T düzleşmesi, V6'da T negatifliği, V1-V4 arasında R amplitüdünde azalma görülmektedir.
Koroner histolojik incelemede intima, media ve adventisyanın çok sayıda eozinofil ve Mast hücresi ile infiltre olduğu gözlendi.

Yukarıdaki EKG, Prof. Dr. Nicholas George Kounis tarafından websitemize bağışlanmıştır.

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 33 yaşındaki bir erkekte beta-laktam antibiyotik sonrası gelişen ST yüksekliğini gösteriyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızResim 2. Hastaya ertesi gün yapılan koroner anjiyografide normal koronerler saptandı.


Yukarıdaki EKG ve koroner anjiyogram Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Abdullah Uluçay ve ark.nın ilgili yazısını okumak için buraya tıklayınız