Otomatik Yorum Yanlışları

  EKG kağıdına basılan EKG yorumları her zaman doğru değildir; Kardiyolog tarafından doğrulanmalıdır.

  EKG cihazları genellikle atriyal fibrilasyonu tanısa da bazı durumlarda atriyal fibrilasyonu fark edemeyebilir

      ya da olmadığı halde atriyal fibrilasyon varmış gibi bildirebilir.

  EKG cihazları kısa süreli bazal çizgi kaymalarını APS veya VPS gibi yorumlayabilir.

  2:1 atriyoventriküler (AV) blok yanlışlıkla QT interval uzaması olarak raporlanabilir.

  Digoxin kullanmayan hastalarda "muhtemel Digoxin etkisi" şeklinde hatalı yorumlar görülebilir.

  Birçok EKG cihazı interatriyal blok tanısını atlar.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG'de, kısa süreli görülen
bazal çizgi kayması ilk anda geniş QRS izlenimi veriyor.
QRS kompleksinin ilk yarısı (R dalgası) bazal çizgi kaymasından etkilenmemiş.
Bu nedenle R amplitüdü diğer QRS komplekslerininki ile aynı.
Bu sayede VPS olmadığı anlaşılıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Bir önceki EKG'nin cihaz tarafından yapılan yorumunda VPS olduğu belirtilmiş (hatalı yorum).

EKG 2a. Yukarıdaki EKG'de, ritm sinüs, hafif tremor artefaktı ve bazal çizgi kayması var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Bir önceki EKG'nin (EKG 2a) cihaz tarafından yapılan yorumu yukarıda görülmekte olup atriyal fibrilasyon varmış gibi
raporlanmış. Oysa ritm sinüs (hatalı yorum).

EKG 3a. Yukarıdaki EKG'de 2:1 atriyoventriküler (AV) blok var.
Bloke P dalgaları T dalgasının inen kolunun son kısmına gömülmüş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b. Bir önceki EKG'nin (EKG 3a) cihaz tarafından yapılan yorumu yukarıda görülüyor.
EKG cihazı, bloke P'yi T dalgasının son safhası olarak algılayınca QT intervalini de yanlışlıkla uzun olarak raporlamış.

EKG 4a. Yukarıdaki EKG'de ritm atriyal fibrilasyon. Hasta Digoxin kullanmıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Bir önceki EKG'nin (EKG 4a) cihaz tarafından yapılan yorumu yukarıda görülüyor.
EKG cihazı, "orta derece ST çökmesi, muhtemel digitalis etkisi" şeklinde yanlış yorumda bulunmuş.
Hasta Digoxin kullanmıyor.

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, 67 yaşındaki bir erkeğe ait. Ritm sinüs.
P dalgaları ile T dalgalarının amplitüdleri benzer.
PT intervali ilk bakışta TP intervali ile aynı gibi görünüyor.
Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Bir önceki EKG'nin (EKG 5a) cihaz tarafından yapılan hatalı yorumu yukarıda görülüyor.
EKG cihazı derivasyon II'deki T dalgasını da P dalgası olarak kabul edince, ritmi "2nd degree AV block, Mobitz Type II"
olarak raporlamış. Gerçekte bu hastada Mobitz Tip II, 2. derece AV blok yok.

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, daha önce akut miyokard infarktüsü geçiren ve daha sonra sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
gelişen (EF %35 civarında) 81 yaşındaki bir erkeğe aittir. Yaygın koroner arter hastalığı (3 damar hastalığı)
tespit edilen bu hastada LAD ve RCA stentlenmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Bir önceki EKG'nin (EKG 6a) cihaz tarafından yapılan eksik yorumu yukarıda görülüyor.
EKG cihazı, geçirilmiş miyokard infarktüsünü doğru teşhis etmiş, ancak interatriyal bloğu tanıyamamış.
İnteratriyal blok sıklıkla zor farkedilen, EKG cihazları tarafından da genellikle raporlanmayan bir durumdur.