Konjestif kalp yetmezliği tedavisinin EKG üzerine etkileri

  Yoğun diüretik tedavi sonrasında QRS amplitüdü artar.

  Diüretik tedaviye bağlı olarak
hipokalemi gelişebilir.

     
Hipokalemi, Digoxin almakta olan hastalarda digoxin zehirlenmesinin gelişmesini kolaylaştırır.
Referanslar

  Journal of Electrocardiology 2005;38:54-57.

  Journal of Electrocardiology 2011;44:394.e1-394.e9.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, ortopne tanımlayan 82 yaşındaki bir kadına aittir.
Ekokardiyografide hafif mitral darlığı ve sağ kalp yetmezliği gözlendi. Perikardiyal efüzyon izlenmedi.
Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcut.
Bu EKG'den sonra hastaya digoxin ve diüretik tedavisi başlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada birkaç gün içinde diüretik tedavi ile 7 kg kaybettikten sonra alınan EKG kaydı yukarıdadır.
Ortopnesi kaybolmuş olan hastanın ritmi hala atriyal fibrilasyon ancak şimdi QRS amplitüdleri artmış.
Yukarıdaki EKG'de ayrıca Digoxin etkisi de izleniyor (prekordiyallerde ve I, II, aVF'de hamak şeklinde ST segment çökmesi var).
Digoxin etkisi, digoxin zehirlenmesi anlamına gelmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız