Kearns-Sayre Sendromu

  Progresif eksternal oftalmopleji

  Retinitis pigmentosa

  Atriyoventriküler tam blok (orijinal tanımlamada)
Aşağıdaki EKG bulguları görülebilir

  Atriyoventriküler bloklar

  Dal blokları
Referanslar

  Circulation 1995;91:955-961.

  Turk Kardiyol Dern Ars 2010;38:568-571.

  Indian J Ophthalmol 1990;38:200-201.

  Muscle Nerve 2011;44:448-451.

  Pediatr Cardiol 2013;34:1044-1047.

  J Electrocardiol 2008;41:675-678.

  Indian J Pediatr 2012;79:650-654.